Methylene bridged glycoluril dimers: synthetic methods - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Methylene bridged glycoluril dimers: synthetic methods

Abstrakt

Zaprezentowano syntezę pochodnych glikolurylu tworzących ściśle sprecyzowane dimeryczne struktury w roztworze wodnym. Opisano diastereoselektywną syntezę pochodnych o strukturze amfifilowej.

Autorzy (9)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY nr 67, wydanie 16, strony 5817 - 5830,
ISSN: 0022-3263
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Wu A., Chakraborty A., Witt D., Lagona J., Damkaci F., Ofori M., Chiles J., Fettinger J., Isaacs L.: Methylene bridged glycoluril dimers: synthetic methods// JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY. -Vol. 67., iss. 16 (2002), s.5817-5830
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi