Metoda georadarowa w diagnostyce betonowych obiektów mostowych wzdłuż linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metoda georadarowa w diagnostyce betonowych obiektów mostowych wzdłuż linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku

Abstrakt

W pracy przedstawiono badania doświadczalne metodą georadarową betonowych obiektów mostowych wzdłuż nowopowstałej linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) w Gdańsku. Przedmiotem badań był wiadukt drogowy, ramowo łukowa oraz ramowa kładka dla pieszych. Pomiary wykonano za pomocą zestawu georadarowego Alladin z anteną o częstotliwości emitowanej fali równej 2 GHz. W artykule opisano także podstawy teoretyczne metody georadarowej i przedstawiono wpływ względnej przenikalności elektrycznej na jakość uzyskanych wyników.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Wybrane problemy budownictwa strony 241 - 248
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Lachowicz J., Rucka M.: Metoda georadarowa w diagnostyce betonowych obiektów mostowych wzdłuż linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku // W : Wybrane problemy budownictwa/ ed. Justyna Sobczak-Piąstka Bydgoszcz: Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2015, s.241-248
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 80 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi