Metoda prognozowania mocy skrawania przy przecinaniu piłami polskiego drewna sosnowego z uwzględnieniem wiązkości materiału obrabianego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metoda prognozowania mocy skrawania przy przecinaniu piłami polskiego drewna sosnowego z uwzględnieniem wiązkości materiału obrabianego

Abstrakt

W pracy zostały przedstawione wartości właściwości materiałowych tj.: wiązkość R oraz naprężenia tnące w strefie skrawania τy, dla drewna sosnowego (Pinus sylvestris L.). Badane próbki drewna pochodziły z czterech Krain Przyrodniczo - Leśnych Polski: Bałtyckiej Krainy Przyrodniczo - Leśnej (kraina A), Karpackiej Krainy Przyrodniczo - Leśnej (kraina B), Małopolskiej Krainy Przyrodniczo - Leśnej (kraina C) oraz Wielkopolsko - Pomorskiej Krainy Przyrodniczo - Leśnej (kraina D). Właściwości te zostały wyznaczone z wartości mocy skrawania uzyskanych podczas prób skrawalnościowych na pilarce ramowej PRW15M. Wartości wiązkości R i naprężeń tnących w strefie skrawania τy zostały określone w oparciu o model Atkinsa dla mocy skrawania. Zobrazowano zróżnicowanie wartości mocy skrawania oraz analizowanych właściwości materiałowych w zależności od regionu pochodzenia drewna. Przedstawiono również, prognozowane wartości mocy skrawania dla trzech rodzajów pilarek (pilarka tarczowa wielosiłowa, pilarka ramowa, pilarka taśmowa), będących na wyposażeniu tartaku firmy Complex w Dziemianach. Wartości te wyznaczono przy zastosowaniu nowatorskiej metody prognozowania mocy skrawania uwzględniającej elementy mechaniki pękania. Otrzymane prognozy zestawiono z wartościami mocy skrawania pochodzącymi z prognoz przy zastosowaniu metody klasycznej, bazującej na właściwym oporze skrawania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 83 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi