The original method of cutting power forecasting while wood sawing - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The original method of cutting power forecasting while wood sawing

Abstrakt

Efekty energetyczne procesu przecinania drewna piłami (siły skrawania i moc skrawania) przy klasycznym podejściu do zagadnienia są określane na podstawie wartości właściwego powierzchniowego oporu skrawania. Z drugiej strony siły skrawania można rozważać z punktu widzenia współczesnej mechaniki pękania. Prognozowanie wartości kąta ścinania z zastosowaniem modeli uwzględniających wiązkość materiału obrabianego, ścinanie w płaszczyźnie ścinania i tarcie na powierzchni natarcia rozszerza możliwości modelowania (przewidywania) efektów energetycznych przecinania nawet dla małych wartości grubości warstwy skrawanej. Wspomniany model jest przydatny do szacowania mocy skrawania dla każdej znanej kinematyki przecinania. Jednakże, przy prognozowaniu mocy skrawania dla pilarek taśmowych i tarczowych, z uwagi na duże wartości prędkości skrawania, należy dodatkowo w modelowaniu uwzględniać moc niezbędną na przyspieszenie wiórów, która jest funkcją strumienia masy wiórów i prędkości skrawania narzędzia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology strony 175 - 180,
ISSN: 1898-5912
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Orłowski K., Ochrymiuk T.: The original method of cutting power forecasting while wood sawing// Annals of WULS, Forestry and Wood Technology. -., nr. nr 75 (2011), s.175-180
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi