Metody i standardy pozycjonowania terminali w systemach komórkowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody i standardy pozycjonowania terminali w systemach komórkowych

Abstrakt

W artykule przedstawiono problem wyznaczania położenia terminala ruchomego w systemach komórkowych. Przedstawiono wybrane metody oraz na podstawie systemu GSM i UMTS przedstawiono obowiązujące standardy lokalizowania terminala ruchomego w sieciach komórkowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 180 - 185,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Stefański J.: Metody i standardy pozycjonowania terminali w systemach komórkowych// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 6 (2006), s.180-185
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi