Metody walki z prowizorycznymi urządzeniami wybuchowymi w świetle doktryny AJP-3.15 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody walki z prowizorycznymi urządzeniami wybuchowymi w świetle doktryny AJP-3.15

Abstrakt

W artykule przedstawiono założenia doktryny AJP-3.15, dotyczącej metod walki z prowizorycznymi urządzeniami wybuchowymi. Scharakteryzowano zagrożenia związane z IED oraz szczegółowo omówiono sposoby ich likwidacji i minimalizacji skutków ich użycia. Na tym tle, w skrócie zaprezentowano propozycję nowego systemu ochrony obiektów mobilnych przed tego typu atakami.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki strony 28 - 37,
ISSN: 1731-8157
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Ambroziak R., Ambroziak S., Katulski R.: Metody walki z prowizorycznymi urządzeniami wybuchowymi w świetle doktryny AJP-3.15// Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki. -., nr. nr 4(162) (2011), s.28-37
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi