Microstructure and wear of cast aluminium alloy with laser modified surface layer - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Microstructure and wear of cast aluminium alloy with laser modified surface layer

Abstrakt

przedstawiono wyniki badań zużycia przez tarcie przetopionego laserowo stopuAlSi13MgCuNi w warunkach tribologicznych. Wykazano, iż zużycie i współczyn-nik tarcia są zależne od parametrów obróbki laserowej w warunkach kriogeni-cznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Advances in Materials Science nr 3, strony 71 - 78,
ISSN: 1730-2439
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Serbiński W., Łubiński J., Druet K.: Microstructure and wear of cast aluminium alloy with laser modified surface layer// Advances in Materials Science. -Vol. 3., nr. 2(4) (2003), s.71-78
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi