Mikrobiologiczne obrastanie podłoży mineralnych. BIT**2003 nr 3 s. 32-33, 5 fot. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mikrobiologiczne obrastanie podłoży mineralnych. BIT**2003 nr 3 s. 32-33, 5 fot.

Abstrakt

Artykuł omawia nasilające się zjawisko obrastania elewacji glonami i poros- tami. W artykule prezentowano przyczyny porastania mikrobiologicznego ele- wacji wskazano warunki jakie sprzyjają obrastaniu elewacji oraz przedstawio-no sposoby ograniczenia tego procesu.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi