Minimalizacja wpływu interferencji na charakterystyki przepływnościowo-zasięgowe systemu LTE - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Minimalizacja wpływu interferencji na charakterystyki przepływnościowo-zasięgowe systemu LTE

Abstrakt

w referacie opisano ważne metody minimalizacji wpływu interferencji międzykomórkowych na charakterystyki przepływnościowe i zasięgowe w systemie LTE. Przedyskutowano metodę tzw. koordynacji i randomizacji przydziału podnośnych. Jednocześnie zaproponowano efektywny sposób zarządzania zasobami fizycznymi, umożliwiający zwiększenie dostępnej przepływości i/lub zasięgu sieci komórkowej

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej strony 147 - 156,
ISSN: 0860-889X
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Gajewski S.: Minimalizacja wpływu interferencji na charakterystyki przepływnościowo-zasięgowe systemu LTE// Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej. -., nr. Vol. 185 A (2011), s.147-156
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi