Mobile monitoring system for air quality control along traffic routes = Monitoring zanieczyszczeń wzdłuż ciągów komunikacyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mobile monitoring system for air quality control along traffic routes = Monitoring zanieczyszczeń wzdłuż ciągów komunikacyjnych

Abstrakt

W referacie przedstawiono budowę i zasadę działania mobilnej stacji monitoringu do badania i analizy zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego wzdłuż ciagów komunikacyjnych. Przedstawiono również wyniki badań imisji substancji emitowanych z pojazdów poruszających się wzdłuż układu komunikacyjnego Trójmiasta stosując urzadzenie ETL 2000 Bus, zamontowane na dachu samochodu osobowego. Wcześniej, uzyskane wyniki porównano z wynikami uzyskanymi ze stacjonarnej stacji pomiarowej, należącej do sieci Fundacji Regionalnego Monitoringu Aglomeracji Gdańskiej w celu uzyskania potwierdzenia poprawności wskazań zaprojektowanego systemu. Przeprowadzone pomiary pozwoliły zidentyfikować miejsca o najwyższych stężeniach zanieczyszczeń.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Ochrona powietrza w teorii i praktyce. Tom 2 strony 309 - 319
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Wardencki W., Szymańska K., Stefański J., Katulski R., Namieśnik J.: Mobile monitoring system for air quality control along traffic routes = Monitoring zanieczyszczeń wzdłuż ciągów komunikacyjnych// Ochrona powietrza w teorii i praktyce. Tom 2/ ed. pod red. J. Konieczyńskiego Zabrze: Inst. Podst. Inż. Środow. PAN, 2008, s.309-319
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi