Model korektora współczynnika mocy do programu symulacyjnego PSpice. Zagadnienie warunków początkowych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Model korektora współczynnika mocy do programu symulacyjnego PSpice. Zagadnienie warunków początkowych.

Abstrakt

Korektor współczynnika mocy jest elektronicznym układem zasilającym służącym do kształtowania przebiegu prądu pobieranego z sieci energetycznej zgodnie z napięciem sieciowym. Modelem obwodowym korektora jest przełączana okresowo, nieliniowa sieć elektryczna, w której poszukujemy rozwiązania ustalonego. Przebiegi czasowe w programie symulacyjnym PSpice wyznaczane są metodą całkowania r-ń różniczkowych w dostatecznie długim przedziale czasu aby zanikły składowe przejściowe odpowiedzi. Korektor jest układem o małym tłumieniu, odpowiedź przejściowa (zależna od warunków początkowych) zanika bardzo powoli i numeryczne całkowanie staje się bardzo kosztowne. W pracy zaproponowano metodę wyznaczania warunków początkowych w okresowym stanie ustalonym w oparciu o model uśredniony. Skuteczność metody ilustrują wyniki symulacji.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
W Modelowanie i symulacja komputerowa strony 589 - 593
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Makowski M., Szkudliński W.: Model korektora współczynnika mocy do programu symulacyjnego PSpice. Zagadnienie warunków początkowych.// W Modelowanie i symulacja komputerowa/ ed. R. Tadeusiewicz, A. Ligęza, M. Szymkat Kraków: AGH, 2003, s.589-593
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi