MODEL OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW JAKO NARZĘDZIE DO OPTYMALIZACJI PROCESÓW BIOLOGICZNYCH - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

MODEL OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW JAKO NARZĘDZIE DO OPTYMALIZACJI PROCESÓW BIOLOGICZNYCH

Abstrakt

W artykule pokazano przykład zastosowania modelu oczyszczalni ścieków jako narzędzia do optymalizacji pracy oczyszczalni. W tym celu dla przykładowej oczyszczalni ścieków opracowano model komputerowy, który następnie poddano symulacji dynamicznej. W artykule opisano wyniki symulacji dla systemu trójfazowego w procesie Bardenpho, uzupełnionym komorą predenitryfikacji (układ zbli- żony do JHB). Model komputerowy oczyszczalni ścieków opracowano w programie GPS-X 6.4 (Hydromantis, Kanada). W czasie badań symulacyjnych obserwowano zmiany stężenia azotu i fosforu w komorach biologicznych oraz w odpływie z oczyszczalni ścieków. Dodatkowo, przedstawiono wyniki optymalizacji systemu napowietrzania komór biologicznych jak również wpływ wewnętrznej recyrkulacji na zużycie energii elektrycznej. Symulacje przeprowadzono przy różnych stężeniach tlenu rozpuszczonego w fazie nitryfikacji oraz przy różnych natężeniach przepływu recyrkulacji wewnętrznej z komory nitryfikacyjnej do komory denitryfikacyjnej. Stężenia tlenu rozpuszczonego wynosiły od 0,5 do 2 mg/l. Natomiast zakres natężeń recyrkulacji wewnętrznej odpowiadały natężeniom przepływów równych od 50% do 300% dopływających ścieków.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. -Tom 5 strony 460 - 467
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Wiśniewski K.: MODEL OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW JAKO NARZĘDZIE DO OPTYMALIZACJI PROCESÓW BIOLOGICZNYCH// W : Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. -Tom 5 / ed. Jacka Wiśniewskiego, Małgorzaty Kutyłowskiej i Agnieszki Trusz-Zdybek Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2015., 2015, s.460-467
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi