Model opisu wydajności protokołu SIP dla VoIP - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Model opisu wydajności protokołu SIP dla VoIP

Abstrakt

Coraz większa popularność protokołu SIP (Session Initiation Protocol) pociąga za sobą konieczność wymiarowania zasobów sieciowych i badania wydajności samego protokołu z uwagi na potrzebę gwarancji poziomu i jakości usług. Dla realizacji tego celu prowadzi się szereg prac badawczych i niniejsza publikacja jest zreferowaniem wyników takich prac badawczych wykonanych przez autorów. Dotyczą one modelu analitycznego dla opisu poziomu usług w technologii VoIP wykorzystującej protokół SIP. Przedstawiona propozycja jest rozwinięciem koncepcji przestawionej w pracy autorów De Marco G., Iacovoni G. i Barolli L.. Umożliwia ona dla określonej konfiguracji sieci ocenę możliwości protokołu SIP scharakteryzowaną przez takie parametry jak: prawdopodobieństwo straty żądania, średni czas zestawiania połączenia, intensywność obsługiwanych żądań, prawdopodobieństwo sukcesu przesłania pakietu (end_to_end oraz na każdym z łączy). W modelu wyróżnia się dwa wzajemnie sprzężone podmodele: MS - maszyny stanów transakcji protokołu SIP oraz PS - obliczania prawdopodobieństwa ps sukcesu przesłania pakietu w sieci. W ramach MS zaproponowano maszyny stanów dla transakcji INVITE oraz RE-GISTER. Koncepcja jest na tyle ogólna iż umożliwia rozszerzenie o dowolne transakcje. Zrealizowano implementację tego modelu w środowisku Matlab i przeprowadzono przy jej wykorzystaniu badania dla szerokiego zakresu parametrów wejściowych. Pokazują one zależności pomiędzy konfiguracją sieci, ilością żądań w systemie a parametrami świadczącymi o poziomie usług. Na ich podstawie można określić dla badanych konfiguracji optymalną liczbę żądań w systemie, przy której intensywność obsługiwanych żądań jest maksymalna oraz poziom usług GoS jest odpowiedni (dopuszczalne prawdopodobieństwo straty żądania, dopuszczalny czas zestawiania połączenia).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Internet 2008 strony 415 - 435
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek S., Kowalski M.: Model opisu wydajności protokołu SIP dla VoIP// Internet 2008/ ed. eds. D. J. Bem, A. Kasprzak, M. Szymanowski, T. Więckowski. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009, s.415-435
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 83 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi