Model opisu wydajności protokołu SIP dla VoIP - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Model opisu wydajności protokołu SIP dla VoIP

Abstrakt

Coraz większa popularność protokołu SIP (Session Initiation Protocol) pociąga za sobą konieczność wymiarowania zasobów sieciowych i badania wydajności samego protokołu z uwagi na potrzebę gwarancji poziomu i jakości usług. Dla realizacji tego celu prowadzi się szereg prac badawczych i niniejsza publikacja jest zreferowaniem wyników takich prac badawczych wykonanych przez autorów. Dotyczą one modelu analitycznego dla opisu poziomu usług w technologii VoIP wykorzystującej protokół SIP. Przedstawiona propozycja jest rozwinięciem koncepcji przestawionej w pracy autorów De Marco G., Iacovoni G. i Barolli L.. Umożliwia ona dla określonej konfiguracji sieci ocenę możliwości protokołu SIP scharakteryzowaną przez takie parametry jak: prawdopodobieństwo straty żądania, średni czas zestawiania połączenia, intensywność obsługiwanych żądań, prawdopodobieństwo sukcesu przesłania pakietu (end_to_end oraz na każdym z łączy). W modelu wyróżnia się dwa wzajemnie sprzężone podmodele: MS - maszyny stanów transakcji protokołu SIP oraz PS - obliczania prawdopodobieństwa ps sukcesu przesłania pakietu w sieci. W ramach MS zaproponowano maszyny stanów dla transakcji INVITE oraz RE-GISTER. Koncepcja jest na tyle ogólna iż umożliwia rozszerzenie o dowolne transakcje. Zrealizowano implementację tego modelu w środowisku Matlab i przeprowadzono przy jej wykorzystaniu badania dla szerokiego zakresu parametrów wejściowych. Pokazują one zależności pomiędzy konfiguracją sieci, ilością żądań w systemie a parametrami świadczącymi o poziomie usług. Na ich podstawie można określić dla badanych konfiguracji optymalną liczbę żądań w systemie, przy której intensywność obsługiwanych żądań jest maksymalna oraz poziom usług GoS jest odpowiedni (dopuszczalne prawdopodobieństwo straty żądania, dopuszczalny czas zestawiania połączenia).

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Internet 2008 strony 415 - 435
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek S., Kowalski M.: Model opisu wydajności protokołu SIP dla VoIP// Internet 2008/ ed. eds. D. J. Bem, A. Kasprzak, M. Szymanowski, T. Więckowski. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009, s.415-435
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi