Model predictive controller for integrated wastewater treatment systems. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Model predictive controller for integrated wastewater treatment systems.

Abstrakt

Sterowanie optymalizujace systemem oczyszczania ścieków (WWTS) pozwala na zmniejszenie kosztów operacyjnych przy jednoczesnym spełnieniu narzuconych ograniczeń na wypływające ścieki, jednak wymaga zaawansowanych technologii sterowania. Sterowanie predykcyjne z modelem (MPC) jest bardzo użyteczną technologią sterowania takimi systemami. MPC doskonale radzi sobie z obecnością ogrniczeń na wielkości wyjściowe, wielowymiarowością problemu sterowania, pozwala łączyć i wykorzystywać wiedzą opartą o model z dostępnymi pomiarami. Regulacja MPC odbywa się 'wewnątrz' hierarchicznej struktury sterowania zdekomponowanej funkcjonalnie na trzy poziomy: nadzorujący, optymalizujacy oraz nadążny. MPC operuje na poziomie optymalizacyjnym, który jest dalej zdekomponowany na trzy warstwy reprezentujące różne skale czasowe zachodzących procesów: wolną, średnią i szybką. Artykuł przedstawia strukturę MPC w warstwie średniej. Ponieważ nie jest możliwe efektywne sterowanie tego rodzaju systemami za pomocą jednej, uniwersalnej strategii sterowania, zaprojektowane zostały trzy strategie sterowania. Efektywność sterowania została zweryfikowana i przetestowana na podstawie symulacji oczyszczalni ścieków w Kartuzach (Polska) przy użyciu rzeczywistych danych procesowych. W procesie sterowania, do zmiany strategii sterowania zastosowano, niedawno zaproponowany mechanizm miękkiego przełączania. Copyright © 2004 IFAC

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Gmiński T., Brdyś M., Grochowski M., Drewa M.: Model predictive controller for integrated wastewater treatment systems.// / : , 2004,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi