Supervisory control of integrated wastewater treatment systems. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Supervisory control of integrated wastewater treatment systems.

Abstrakt

Sterowanie zintegrowanym systemem oczyszczania ścieków (sieć kanalizacyjna- oczyszczalnia ścieków), w pełnym zakresie jego obciążeń wymaga zastosowania zaawansowanych algorytmów sterowania optymalizującego. System sterowania jest hierarchicznie zdekomponowany, tworząc wielopoziomową-wielowarstwową. Główną technologią sterowania sterowanie predykcyjne (MPC). Nie jest możliwe wystarczająco efektywne sterowanie takim systemem we wszystkich możliwych warunkach operacyjnych. W związku z tym zdefiniowano trzy stany operacyjne: normalny, zakłóceniowy oraz awaryjny. Zdefiniowanie stanów operacyjnych wymaga wprowadzenia koncepcji celów podstawowych oraz drugoplanowych, które reprezentują cele obowiązkowe oraz dodatkowe. W celu jak najlepszego dopasowania strategii sterowania do panujący warunków, zdefiniowano oddzielne strategie sterowania. Aby efektywnie sterować tak złożonym systemem, wprowadzono poziom nadzorujący sterowania (SuCL). Jego głównym zadaniem jest: koordynowanie działania struktury sterowania, określanie stanu operacyjnego systemu, wybór strategii sterowania, ocena realizacji zadanych trajektorii sterowania oraz ocena ryzyka nie spełnienia wymaganych celów sterowania. Artykuł opisuje jednostki współpracujące z poziomem nadzorującym, których funkcją jest dostarczanie informacji potrzebnych SuCL przy podejmowaniu decyzji. Copyright © 2004 IFAC.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Grochowski M., Brdyś M., Duzinkiewicz K., Łangowski R.: Supervisory control of integrated wastewater treatment systems.// / : , 2004,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi