Modele strumienia powietrza w pneumatyce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modele strumienia powietrza w pneumatyce

Abstrakt

Praca porusza problematykę modelowania strumienia masy i strumienia objętości w zadaniach analizy i syntezy w pneumatyce. W szczególności skoncentrowano się na możliwości wykorzystania w tych zagadnieniach modelu strumienia masy powietrza opisanego w normie ISO 6953. Jest to model zdefiniowany w dziedzinie ciśnień statycznych i wykorzystujący do określenia oporności elementu pneumatycznego cztery parametry (współczynniki przepływu): przewodność dźwiękowa C, krytyczny stosunek ciśnień b, indeks ekspansji m oraz czopujący stosunek ciśnień a. Główne zagadnienia przedstawione w pracy to: problem utożsamiania ciśnień statycznych i ciśnień spiętrzenia w modelowaniu strumienia masy bądź strumienia objętości, sposoby przejściaz wartości współczynników przepływu zdefiniowanych we wspomnianej normie na wartości współczynników innych modeli oraz odwrotnie, możliwość zastosowania modelu z tejże normy w dziedzinie ciśnień spiętrzenia, możliwość zastosowania klasycznych metod pośrednich zbiornikowych do pomiaru wartości współczynników przepływu tego modelu, określenie metody wyznaczania wartości tychże współczynników przepływu dla przewodów pneumatycznych o znanych wartościach cechkonstrukcyjnych oraz określenie sposobu wyznaczania wypadkowych właściwości przepływowych układu elementów pneumatycznych połączonych równolegle bądź szeregowo, których oporność określono zgodnie ze wspomnianą normą.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Grymek S.: Modele strumienia powietrza w pneumatyce. Gdańsk: Wydaw. PG, 2012.176 s. ISBN 978-83-7348-447-4
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi