Modele teoretyczne i matematyczne momentu strat mechanicznych w silniku hydraulicznym obrotowym stosowanym w napędzie hydrostatycznym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modele teoretyczne i matematyczne momentu strat mechanicznych w silniku hydraulicznym obrotowym stosowanym w napędzie hydrostatycznym

Abstrakt

W pracy przedstawiono modele teoretyczne i matematyczne momentu strat mechanicznych występujących w silniku hydraulicznym obrotowym o stałej teoretycznej chłonności qMt silnika na obrót wału (o stałej teoretycznej objętości roboczej VMt silnika) i o zmiennej chłonności qMgv = bM qMt na obrót wału (o zmiennej geometrycznej objętości roboczej VMgv silnika). Modele mają służyć badaniom laboratoryjnym i symulacyjnym strat energetycznych w silniku służącym ocenie sprawności energetycznej silnika i sprawności napędu hydrostatycznego.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych : praca zbiorowa strony 0 - 0
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Paszota Z.: Modele teoretyczne i matematyczne momentu strat mechanicznych w silniku hydraulicznym obrotowym stosowanym w napędzie hydrostatycznym// Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych : praca zbiorowa/ ed. red. A. Klich, A. Kozieł, E. Palczak Gliwice: Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2010, s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi