Modele typu ''czarna skrzynka'' elektrycznych elementów napędu hybrydowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modele typu ''czarna skrzynka'' elektrycznych elementów napędu hybrydowego

Abstrakt

Opisano opracowany przy zastosowaniu grafów wiązań (GW) i równań stanu (RS) model pojazdu hybrydowego. Uzasadniono potrzebę stworzenia uproszczonych modeli maszyn elektrycznych i akumulatora elektrochemicznego i przedstawiono koncepcję modelu w postaci "czarnej skrzynki", w którym uwzględniono jedynie związki między parametrami energetycznymi na wejściu i wyjściu elementu. Podano przykłady zastosowania tego podejścia do modelu pojazdu hybrydowego zaprojektowanego i wykonanego w Politechnice Gdańskiej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny strony 16 - 19,
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Cichy M., Makowski S.: Modele typu ''czarna skrzynka'' elektrycznych elementów napędu hybrydowego// Przeglad Elektrotechniczny. -., nr. nr 4 (2006), s.16-19
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi