Modelling electrical machines using bond graphs for mechatronics system applications. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelling electrical machines using bond graphs for mechatronics system applications.

Abstrakt

W artykule przedstawiono modelowanie maszyn elektrycznych metodą grafów wiązań dla potrzeb mechatroniki. Omówiono ogólne założenia modelowania maszyn elektrycznych w ujęciu grafów wiązań, bazującego na modelach wzorcowego sprzężenia transformatorowego i elektromechanicznego. Wykorzystując modele tych sprzężeń przedstawiono w ujęciu grafów wiązań model maszyny indukcyjnej w układzie współrzędnych naturalnych stojana. Model opracowano w edytorze graficznym symulatora 20-sim.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Ronkowski M.: Modelling electrical machines using bond graphs for mechatronics system applications.// / : , 2004,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi