Modelling of ic engine coolant system with permanent magnet brushless motor - bond graphs approach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelling of ic engine coolant system with permanent magnet brushless motor - bond graphs approach

Abstrakt

W pierwszej części referatu przedstawiono strukturę i podstawy modelowania w ujęciu grafów wiązań nowoczesnego (nowej generacji) systemu chłodzenia silnika spalinowego. Istotną cechą rozważnego systemu chłodzenia jest zastosowanie zintegrowanego układu: pompa cieczy chłodzącej-bezszczotkowy silniki prądu stałego (BSPS, ang. BDCM). W kolejnych częściach referatu przedstawiono: podstawy modelowania całego systemu chłodzenia, model układu pompa cieczy chłodzącej-napęd pompy i modele BSPS napędzającego pompę. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu modelowania pompy cieczy chłodzącej i silnika napędowego (BSPS), jako ważnych elementów całego modelu systemu chłodzenia. Rozważono możliwość zastosowania uproszczonych modeli BSPS. Prezentowane modele opisano w ujęciu metody grafów wiązań - metody adekwatnej do analizy systemów o hybrydowej naturze fizycznej. Przedstawiono wybrane wyniki symulacji rozważanego układu chłodzenia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Proceedings International Conference on Low Votage Electrical Machines, Brno, Czech Republic November 2006 strony 149 - 158
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kneba Z., Ronkowski M.: Modelling of ic engine coolant system with permanent magnet brushless motor - bond graphs approach// Proceedings International Conference on Low Votage Electrical Machines, Brno, Czech Republic November 2006/ ed. Brno University of Technology. Faculty of Electrical Engineering and Communication, Silesian University of Technology. Department of Electrical Machines and Devices, University of Žilina. Department of Power Electrical Systems. Brno - Ślapanice: Department of Power Electrical and Electronic Engineering FEEC BUT, 2006, s.149-158
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi