Modelowanie, analiza i synteza układów dynamicznych z zastosowaniem grafów wiązań - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie, analiza i synteza układów dynamicznych z zastosowaniem grafów wiązań

Abstrakt

Wyprowadzono związek pomiędzy grafami wiązań i grafami Coatesa oraz wskazano obszar zastosowań tego sposobu interpretacji modelu w postaci grafu wiązań. Przedstawiono następujące zagadnienia:wyprowadzanie transmitancji, równań stanu i równań 2. rzędu;synteza układu o założonej impedancji;zastosowanie grafów wiązań i Coatesa w metodzie transmitancji układów ciągłych;konstruowanie modalnych grafów wiązań układów dyskretno-ciągłych.Zaprezentowane w pracy wyniki w postaci nowych lub zmodyfikowanych metod modelowania, analizy oraz syntezy mogą być wykorzystane w komputerowo wspomaganym badaniu i projektowaniu układów dynamicznych.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Orlikowski C.: Modelowanie, analiza i synteza układów dynamicznych z zastosowaniem grafów wiązań. : , 2005.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi