Modelowanie drgań kabli wywołanych działaniem wiatru i deszczu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie drgań kabli wywołanych działaniem wiatru i deszczu

Abstrakt

W referacie zaproponowano prosty, liniowy model drgań kabli mostów wantowych obciążonych wiatrem i deszczem. Założono, iż częstotliwość ruchu górnej kropli po powierzchni kabla i częstotliwość kabla są równe oraz iż amplituda ruchu kropli dla danej prędkości wiatru są stałe. Otrzymane rezultaty porównano z istniejącymi w literaturze wynikami badań eksperymentalnych. Podano analityczne związki służące do oszacowania tłumienia aerodynamicznego i siły wymuszającej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
[Materiały] XLIX Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB "Problemy naukowo-badawcze budownictwa" - KRYNICA 2003 strony 131 - 138
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Wilde K., Witkowski W.: Modelowanie drgań kabli wywołanych działaniem wiatru i deszczu// [Materiały] XLIX Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB "Problemy naukowo-badawcze budownictwa" - KRYNICA 2003/ Warszawa: Wydz. Inż. Ląd. P. Warsz., 2003, s.131-138
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi