Modelowanie poszerzeń międzytorzy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie poszerzeń międzytorzy

Abstrakt

Zagadnieniu zwiększenia rozstawu torów równoległych na prostej, nazywanym poszerzeniem międzytorza, poświęcono wiele publikacji. Mimo to w praktyce inżynierskiej oraz w najnowszych podręcznikach akademickich preferowane są rozwiązania uznane za niewłaściwe, powodujące niekorzystne oddziaływania dynamiczne w pudle wagonu. Jako alternatywędla tej tendencji proponuje się unifikację algorytmów obliczających parametry liniowe, kątowe i współrzędne punktów głównych łuków poziomych i krzywych przejściowych występujących samodzielnie lub jako składniki poszerzeń, oraz wykorzystanie unowocześnionego algorytmu optymalizacji poszerzenia międzytorza wykonanego za pomocą dwóch łuków odwrotnych z czterema krzywymi przejściowymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Komunikacyjny strony 32 - 37,
ISSN: 0033-2232
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Nowakowski M.: Modelowanie poszerzeń międzytorzy// Przegląd Komunikacyjny. -., nr. nr 11-12 (2009), s.32-37
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 120 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi