Projektowanie poszerzeń międzytorzy w aspekcie zmian dopuszczalnych wartości parametrów geometrycznych i kinematycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Projektowanie poszerzeń międzytorzy w aspekcie zmian dopuszczalnych wartości parametrów geometrycznych i kinematycznych

Abstrakt

W latach 2014–2015 w Polsce wprowadzono długo oczekiwane nowelizacje warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (zawartych w Dzienniku Ustaw nr 151 poz. 987 z 1998 r.) oraz Warunków technicznych Id-1. Wprowadziły one istotne zmiany w dopuszczalnych wartościach parametrów geometrycznych i kinematycznych, mających bezpośredni wpływ na projektowanie geometrii toru kolejowego. Z uwagi na duże znaczenie zagadnień geometrycznych przy modernizacji i rewitalizacji linii kolejowych, postanowiono zbadać wpływ tych zmian na projektowanie optymalnego poszerzenia międzytorza na prostej, rozumianego jako poszukiwanie rozwiązania o najmniejszej długości całkowitej spośród ogólnie dostępnych modeli. Zwrócono także uwagę na powszechnie stosowaną w praktyce inżynierskiej metodę projektowania takich układów i wynikające stąd konsekwencje. Sformułowano wnioski praktyczne.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Komunikacyjny strony 15 - 18,
ISSN: 0033-2232
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Nowakowski M.: Projektowanie poszerzeń międzytorzy w aspekcie zmian dopuszczalnych wartości parametrów geometrycznych i kinematycznych// Przegląd Komunikacyjny. -., nr. 9 (2015), s.15-18
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi