Komputerowe wspomaganie modernizacji łuków poziomych na liniach kolejowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Komputerowe wspomaganie modernizacji łuków poziomych na liniach kolejowych

Abstrakt

W artykule przedstawiono opracowywany obecnie program komputerowy służący do obliczeń przesunięć toru i robót ziemnych związanych z modernizacją układów geometrycznych toru kolejowego w łukach. W pracy scharakteryzowano aktualny stan pracy nad programem MUGO.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Transportu Szynowego strony 1963 - 1972,
ISSN: 1232-3829
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Szwaczkiewicz K.: Komputerowe wspomaganie modernizacji łuków poziomych na liniach kolejowych// TTS Technika Transportu Szynowego. -., nr. 9 (2012), s.1963-1972
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi