Nowa metoda projektowania układów geometrycznych toru kolejowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowa metoda projektowania układów geometrycznych toru kolejowego

Abstrakt

W pracy przedstawiono metodę ewolucyjną modelowania krzywizny w układach geometrycznych toru kolejowego. Kształtowanie krzywizny układu torowego traktowane jest jako zadanie optymalizacyjne mające na celu znalezienie rozwiązania spełniającego warunki konieczne nakładane na każdy układ geometryczny oraz specyficzne wymagania projektanta. Jako jedno z podstawowych kryteriów optymalizacyjnych przyjęto minimalizację oddziaływań dynamicznych występujących w układzie tor i pojazd szynowy. Przedstawiono opis metody ewolucyjnej wraz ze strukturą algorytmu genetycznego i przykładami zastosowań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Problemy Kolejnictwa strony 100 - 112,
ISSN: 0552-2145
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Koc W., Palikowska K.: Nowa metoda projektowania układów geometrycznych toru kolejowego// Problemy Kolejnictwa. -., nr. 135 (2002), s.100-112
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi