Modelowanie przepływu wody i powietrza w ośrodkach porowatych o zmiennym nasyceniu za pomocą równania Richardsa i modelu dwufazowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie przepływu wody i powietrza w ośrodkach porowatych o zmiennym nasyceniu za pomocą równania Richardsa i modelu dwufazowego

Abstrakt

W pracy zostały przedstawione symulacje numeryczne przepływu w gruntach nasyconych i nienasyconych bazujące na dwóch najbardziej rozpowszechnionych modelach matematycznych: równaniu Richardsa, gdzie przepływ powietrza jest pomijany i rozważa się tylko przepływ wody oraz modelu dwufazowym, w którym pod uwagę bierze się oba płyny. Rozwiązanie Richardsa jest bardziej uproszczone oraz zdecydowanie częściej stosowane w najpopularniejszych programach inżynierskich. Ponadto w pracy wykonano przegląd oraz zaproponowano klasyfikację problemów, w których przepływ fazy gazowej ma istotny wpływ na procesy zachodzące w ośrodku gruntowym.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 84 razy

Licencja

Copyright (Author(s))

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Bibliografia: test
 1. Rysunek 5.5: Zmiana nasycenia w punkcie A analizowanego obszaru. otwiera się w nowej karcie
 2. Rysunek 5.6: Zmiana ciśnienia powietrza w punkcie A analizowanego obszaru. Rysunek 6.6: Krzywa uziarnienia dla piasku FSa1. otwiera się w nowej karcie
 3. Rysunek 6.7: Krzywa uziarnienia dla pisaku FSa2. otwiera się w nowej karcie
 4. Rysunek 6.8: Krzywa retencji dla piasku drobnego użytego do wykonania konstrukcji wału (F Sa2). otwiera się w nowej karcie
 5. Rysunek 6.9: Krzywa retencji dla piasku drobnego użytego do wykonania podłoża wału (F Sa1). otwiera się w nowej karcie
 6. Rysunek 6.17: Schemat ułożenia warstw piasku w komorze wymiary w [cm] [Szymańska et al., 2016].
 7. Rysunek 6.18: Rozkład nasycenia w korycie w zależności od czasu [Szymańska et al., 2016].
 8. Rysunek 6.19: Zmiana nasycenia wody na wybranych krawędziach komory [Szymańska et al., 2016].
 9. Rysunek 6.20: Rozkład nasycenia wody w korycie w zależności od czasu. Symulacja wykonana modelem 2PH, w którym wykorzystano parametry hydrauliczne z niezależnych badań [Szymań- ska et al., 2016].
 10. Rysunek 6.21: Przebieg nasycenia wody w czterech strefach komory. Symulacja wykonana mo- delem 2PH, w którym wykorzystano parametry hydrauliczne z niezależnych badań [Szymańska et al., 2016]. otwiera się w nowej karcie
 11. Rysunek 6.22: Rozkład nasycenia wody w korycie w zależności od czasu. Symulacja wykonana modelem Richardsa, w którym wykorzystano parametry hydrauliczne z niezależnych badań [Szy- mańska et al., 2016].
 12. Rysunek 6.23: Przebieg nasycenia wody w czterech strefach komory. Symulacja wykonana mo- delem Richardsa, w którym wykorzystano parametry hydrauliczne z niezależnych badań [Szy- mańska et al., 2016].
 13. Porównując nasycenie otrzymane w symulacji 6.20, do zaobserwowanego w eksperymen- otwiera się w nowej karcie
 14. cie, należy zwrócić uwagę na wystąpienie efektu zamknięcia powietrza w obu górnych strefach inkluzji. Zauważalną różnicą jest moment, w którym zostaje osiągnięty stan ustalony. W ekspe- Rysunek 6.24: Rozkład nasycenia wody w korycie w zależności od czasu. Symulacja wykonana modelem 2PH, w którym wykorzystano parametry gruntowe po dopasowaniu [Szymańska et al., 2016]. otwiera się w nowej karcie
 15. Rysunek 6.25: Przebieg nasycenia wody w czterech strefach komory. Symulacja wykonana modelem 2PH, w którym wykorzystano parametry gruntowe po dopasowaniu [Szymańska et al., 2016].
 16. Rysunek 6.26: Rozkład nasycenia wody w korycie w zależności od czasu. Symulacja wykonana modelem RE, w którym wykorzystano parametry gruntowe po dopasowaniu [Szymańska et al., 2016].
 17. Rysunek 6.27: Przebieg nasycenia wody w czterech strefach komory. Symulacja wykonana modelem RE, w którym wykorzystano parametry gruntowe po dopasowaniu [Szymańska et al., 2016].
 18. Rysunek 6.28: Rozkład nasycenia wody w korycie w zależności od czasu. Symulacja wykonana modelem 2PH, w którym wykorzystano doświadczalne parametry gruntowe z uwzględnieniem zerowej rezydualnej zawartości powietrza [Szymańska et al., 2016]. otwiera się w nowej karcie
 19. Rysunek 6.29: Przebieg nasycenia wody w czterech strefach komory. Symulacja wykonana modelem 2PH, w którym wykorzystano doświadczalne parametry gruntowe z uwzględnieniem zerowej rezydualnej zawartości powietrza [Szymańska et al., 2016]. otwiera się w nowej karcie
 20. Wnioski Przeprowadzony eksperyment pokazał interesujący problem związany z wpływem lokalnych nie- jednorodności gruntu na przepływ wody i powietrza w gruntach. Podczas infiltracji znacząca Literatura [Abbott i Basco, 1989] Abbott, M. B. i Basco, D. R. (1989). Computational fluid dynamics-an introduction for engineers. NASA STI/Recon Technical Report A, 90:51377.
 21. [Ahlers et al., 1999] Ahlers, C. F., Finsterle, S., i Bodvarsson, G. S. (1999). Characterization and prediction of subsurface pneumatic response at yucca mountain, nevada. Journal of Contaminant Hydrology, 38(1):47-68. otwiera się w nowej karcie
 22. [Alonso et al., 1990] Alonso, E. E., Gens, A., Josa, A., et al. (1990). Constitutive model for partially saturated soils. Géotechnique, 40(3):405-430. otwiera się w nowej karcie
 23. [Anagnostopoulos i Burlando, 2012] Anagnostopoulos, G. G. i Burlando, P. (2012). An object- oriented computational framework for the simulation of variably saturated flow in soils, using a reduced complexity model. Environmental modelling & software, 38:191-202. otwiera się w nowej karcie
 24. [Aubertin et al., 2003] Aubertin, M., Mbonimpa, M., Bussire, B., i Chapuis, R. (2003). A model to predict the water retention curve from basic geotechnical properties. Canadian Geotechnical Journal, 40(6):1104-1122. otwiera się w nowej karcie
 25. [Auer et al., 1996] Auer, L., Rosenberg, N., Birdsell, K., i Whitney, E. (1996). The effects of ba- rometric pumping on contaminant transport. Journal of Contaminant Hydrology, 24(2):145- 166. otwiera się w nowej karcie
 26. [Babu i Singh, 2009] Babu, G. i Singh, V. P. (2009). Simulation of soil nail structures using plaxis 2d. Plaxis Bulletin, 25:16-21.
 27. [Baker i Frydman, 2009] Baker, R. i Frydman, S. (2009). Unsaturated soil mechanics: Critical review of physical foundations. Engineering Geology, 106(1):26-39. otwiera się w nowej karcie
 28. [Battistelli et al., 1997] Battistelli, A., Calore, C., i Pruess, K. (1997). The simulator to- ugh2/ewasg for modelling geothermal reservoirs with brines and non-condensible gas. Geo- thermics, 26(4):437-464. otwiera się w nowej karcie
 29. [Bear, 2013] Bear, J. (2013). Dynamics of fluids in porous media. Courier Corporation. [Berkowitz et al., 2004] Berkowitz, B., Silliman, S. E., i Dunn, A. M. (2004). Impact of the capillary fringe on local flow, chemical migration, and microbiology. Vadose Zone Journal, 3(2):534-548.
 30. [Binning, 1992] Binning, Celia, P. (1992). A mass conservative numerical solution for two- phase flow in porous media with application to unsaturated flow. Water Resources Research, 28(10):2819-2828.
 31. [Biot, 1941] Biot, M. A. (1941). General theory of three-dimensional consolidation. Journal of applied physics, 12(2):155-164. otwiera się w nowej karcie
 32. [Bishop, 1960] Bishop, A. W. (1960). The principles of effective stress. Norges Geotekniske Institutt. otwiera się w nowej karcie
 33. [Bolzon et al., 1996] Bolzon, G., Schrefler, B., i Zienkiewicz, O. (1996). Elastoplastic soil con- stitutive laws generalized to partially saturated states. Géotechnique, 46(2):279-289. otwiera się w nowej karcie
 34. [Borys, 2009] Borys, M. (2009). Projektowanie i wykonawstwo ekranów przeciwfiltracyjnych z geomembran i mat bentonitowych w wałach przeciwpowodziowych i obwałowaniach małych zbiorników wodnych. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych. otwiera się w nowej karcie
 35. [Brinkgreve et al., 2012] Brinkgreve, R., Engin, E., Swolfs, W., Waterman, D., Chesaru, A., Bonnier, P., i Galavi, V. (2012). Plaxis 3d 2012. Plaxis bv.
 36. Corey, 1964] Brooks, R. H. i Corey, A. T. (1964). Hydraulic properties of porous media and their relation to drainage design. Trans. ASAE, 7(1):26-0028.
 37. [Buckingham et al., 1904] Buckingham, E. et al. (1904). Contributions to our knowledge of the aeration of soils.
 38. [Burdine et al., 1953] Burdine, N. et al. (1953). Relative permeability calculations from pore size distribution data. Journal of Petroleum Technology, 5(03):71-78. otwiera się w nowej karcie
 39. [Carsel i Parrish, 1988] Carsel, R. F. i Parrish, R. S. (1988). Developing joint probability distri- butions of soil water retention characteristics. Water Resources Research, 24(5):755-769. otwiera się w nowej karcie
 40. [CETCO, 2016] CETCO (2016). Poradnik projektanta: Modernizacja wałów przeciwpowodzio- wych. Technical report, CETCO Poland. otwiera się w nowej karcie
 41. Chapuis, 2012] Chapuis, R. P. (2012). Predicting the saturated hydraulic conductivity of soils: a review. Bulletin of engineering geology and the environment, 71(3):401-434.
 42. [Chen et al., 2006] Chen, Z., Huan, G., i Ma, Y. (2006). Computational methods for multiphase flows in porous media. SIAM. otwiera się w nowej karcie
 43. Darcy, 1856] Darcy, H. (1856). Les fontaines publiques de la ville de Dijon: exposition et application... Victor Dalmont.
 44. Davis, 2003] Davis, T. A. (2003). Umfpack version 4.1 user guide. Department of Computer and Information Science and Engineering, University of Florida.
 45. De Neef i Molenaar, 1997] De Neef, M. i Molenaar, J. (1997). Analysis of dnapl infiltration in a medium with a low-permeable lens. Computational Geosciences, 1(2):191-214. otwiera się w nowej karcie
 46. [Delfs et al., 2013] Delfs, J.-O., Wang, W., Kalbacher, T., Singh, A. K., i Kolditz, O. (2013). A coupled surface/subsurface flow model accounting for air entrapment and air pressure coun- terflow. Environmental earth sciences, 69(2):395-414. otwiera się w nowej karcie
 47. Dunn, 2005] Dunn, A. M. (2005). Air and LNAPL entrapment in the partially saturated fringe: Laboratory and numerical investigations. PhD thesis, Citeseer.
 48. Dunn i Silliman, 2003] Dunn, A. M. i Silliman, S. E. (2003). Air and water entrapment in the vicinity of the water table. Ground Water, 41(6):729.
 49. [Dyka, 2013] Dyka, I. (2013). Projektowanie hydrotechnicznych obiektów inżynierskich. [Elberling et al., 1998] Elberling, B., Larsen, F., Christensen, S., i Postma, D. (1998). Gas transport in a confined unsaturated zone during atmospheric pressure cycles. Water Resources Research, 34(11):2855-2862.
 50. [Flemisch et al., 2011] Flemisch, B., Darcis, M., Erbertseder, K., Faigle, B., Lauser, A., Mo- sthaf, K., Müthing, S., Nuske, P., Tatomir, A., Wolff, M., et al. (2011). Dumux: Dune for multi-{phase, component, scale, physics,. . . } flow and transport in porous media. Advances in Water Resources, 34(9):1102-1112. otwiera się w nowej karcie
 51. [Flemisch et al., 2007] Flemisch, B., Fritz, J., Helmig, R., Niessner, J., i Wohlmuth, B. (2007).
 52. Dumux: a multi-scale multi-physics toolbox for flow and transport processes in porous media. otwiera się w nowej karcie
 53. In ECCOMAS Thematic Conference on Multiscale Computational Methods for Solids and Fluids, pages 82-87. otwiera się w nowej karcie
 54. [Forsyth, 1988] Forsyth, P. A. (1988). Comparison of the single-phase and two-phase numerical model formulation for saturated-unsaturated groundwater flow. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 69(2):243-259. otwiera się w nowej karcie
 55. [Fredlund i Houston, 2013] Fredlund, D. i Houston, S. (2013). Interpretation of soil-water cha- racteristic curves when volume change occurs as soil suction is changed. In Proceedings, 1st otwiera się w nowej karcie
 56. Pan-American conference on unsaturated soils. Cartagena de Indias, Colombia, volume 1, pages 15-31. otwiera się w nowej karcie
 57. [Fredlund et al., 1978] Fredlund, D., Morgenstern, N. R., i Widger, R. (1978). The shear strength of unsaturated soils. Canadian geotechnical journal, 15(3):313-321. otwiera się w nowej karcie
 58. [Fredlund i Hasan, 1979] Fredlund, D. G. i Hasan, J. U. (1979). One-dimensional consolidation theory: unsaturated soils. Canadian Geotechnical Journal, 16(3):521-531. otwiera się w nowej karcie
 59. [Fredlund i Xing, 1994] Fredlund, D. G. i Xing, A. (1994). Equations for the soil-water charac- teristic curve. Canadian geotechnical journal, 31(4):521-532. otwiera się w nowej karcie
 60. Palmer, 1941] Free, G. i Palmer, V. (1941). Interrelationship of infiltration, air move- ment, and pore size in graded silica sand. Soil Science Society of America Journal, 5(C):390- 398.
 61. Gardner, 1958] Gardner, W. (1958). Some steady-state solutions of the unsaturated moisture flow equation with application to evaporation from a water table. Soil science, 85(4):228-232.
 62. [Gawin et al., 1995] Gawin, D., Baggio, P., i Schrefler, B. A. (1995). Coupled heat, water and gas flow in deformable porous media. International Journal for numerical methods in fluids, 20(8-9):969-987. otwiera się w nowej karcie
 63. Gómez-Navarro et al., 2007] Gómez-Navarro, C., Weitz, R. T., Bittner, A. M., Scolari, M., Mews, A., Burghard, M., i Kern, K. (2007). Electronic transport properties of individual chemically reduced graphene oxide sheets. Nano letters, 7(11):3499-3503. otwiera się w nowej karcie
 64. [Guo i Jiao, 2008] Guo, H.-P. i Jiao, J. J. (2008). Numerical study of airflow in the unsaturated zone induced by sea tides. Water resources research, 44(6). otwiera się w nowej karcie
 65. [Haberer et al., 2015] Haberer, C. M., Rolle, M., Cirpka, O. A., i Grathwohl, P. (2015). Impact of heterogeneity on oxygen transfer in a fluctuating capillary fringe. Groundwater, 53(1):57- 70. otwiera się w nowej karcie
 66. [Hammecker et al., 2003] Hammecker, C., Antonino, A., Maeght, J.-L., i Boivin, P. (2003). otwiera się w nowej karcie
 67. Experimental and numerical study of water flow in soil under irrigation in northern senegal: evidence of air entrapment. European Journal of Soil Science, 54(3):491-503. otwiera się w nowej karcie
 68. [Hassanizadeh i Gray, 1979] Hassanizadeh, M. i Gray, W. G. (1979). General conservation equ- ations for multi-phase systems: 1. averaging procedure. Advances in water resources, 2:131- 144. otwiera się w nowej karcie
 69. [Helmig et al., 1997] Helmig, R. et al. (1997). Multiphase flow and transport processes in the subsurface: a contribution to the modeling of hydrosystems. Springer-Verlag. otwiera się w nowej karcie
 70. [Ippisch et al., 2006] Ippisch, O., Vogel, H.-J., i Bastian, P. (2006). Validity limits for the van genuchten-mualem model and implications for parameter estimation and numerical simula- tion. Advances in water resources, 29(12):1780-1789. otwiera się w nowej karcie
 71. [Kalinowska, 2007] Kalinowska, M. (2007). Numeryczne rozwiązywanie dwuwymiarowego rów- nania przenoszenia masy w rzekach.
 72. [Kavetski et al., 2001] Kavetski, D., Binning, P., i Sloan, S. (2001). Adaptive time stepping and error control in a mass conservative numerical solution of the mixed form of richards equation. Advances in water resources, 24(6):595-605. otwiera się w nowej karcie
 73. [Kawala et al., 2002] Kawala, Z., Dakiniewicz, P., Czerniak, H., i Araszkiewicz, M. (2002). Sy- mulacja rozktadów cisnieñ i prçdkosci przeptywu powietrza w procesie desorpcji prózniowej zanieczyszczeñ z gruntu. OCHRONA SRODOWISKA, 3:86. otwiera się w nowej karcie
 74. [Khalili i Khabbaz, 1998] Khalili, N. i Khabbaz, M. (1998). A unique relationship of chi for the determination of the shear strength of unsaturated soils. Geotechnique, 48(5). otwiera się w nowej karcie
 75. [Khlosi et al., 2008] Khlosi, M., Cornelis, W. M., Douaik, A., van Genuchten, M. T., i Gabriels, D. (2008). Performance evaluation of models that describe the soil water retention curve between saturation and oven dryness. Vadose Zone Journal, 7(1):87-96. otwiera się w nowej karcie
 76. [Khoei i Mohammadnejad, 2011] Khoei, A. i Mohammadnejad, T. (2011). Numerical modeling of multiphase fluid flow in deforming porous media: a comparison between two-and three- phase models for seismic analysis of earth and rockfill dams. Computers and Geotechnics, 38(2):142-166. otwiera się w nowej karcie
 77. [Kosugi et al., 2002] Kosugi, K., Hopmans, J. W., i Dane, J. H. (2002). 3. 3. 4 parametric models. Methods of Soil Analysis: Part 4 Physical Methods, (methodsofsoilan4):728-757. [Kovács, 2011] Kovács, G. (2011). Seepage hydraulics, volume 10. Elsevier. otwiera się w nowej karcie
 78. [Kuang et al., 2013] Kuang, X., Jiao, J. J., i Li, H. (2013). Review on airflow in unsaturated zones induced by natural forcings. Water Resources Research, 49(10):6137-6165. otwiera się w nowej karcie
 79. [Kuang et al., 2011] Kuang, X., Jiao, J. J., Wan, L., Wang, X., i Mao, D. (2011). Air and water flows in a vertical sand column. Water resources research, 47(4). otwiera się w nowej karcie
 80. [Kutílek et al., 1994] Kutílek, M., Nielsen, D. R., et al. (1994). Soil hydrology: texbook for students of soil science, agriculture, forestry, geoecology, hydrology, geomorphology and other related disciplines. Catena Verlag.
 81. [KZGW, 2010] KZGW (2010). Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej. Załącznik l do Projektu Polityki wodnej państwa, 2030.
 82. [Leij et al., 1997] Leij, F. J., Russell, W. B., i Lesch, S. M. (1997). Closed-form expressions for water retention and conductivity data. Ground water, 35(5):848-858. otwiera się w nowej karcie
 83. [Leong i Rahardjo, 1997a] Leong, E. C. i Rahardjo, H. (1997a). Permeability functions for unsa- turated soils. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 123(12):1118-1126. otwiera się w nowej karcie
 84. [Leong i Rahardjo, 1997b] Leong, E. C. i Rahardjo, H. (1997b). Review of soil-water characteri- stic curve equations. Journal of geotechnical and geoenvironmental engineering, 123(12):1106- 1117. otwiera się w nowej karcie
 85. [Leśniewska, 2013] Leśniewska, D. (2013). Mechanizm wewnętrznej erozji wałów przeciwpowo- dziowych w trakcie intensywnych powodzi. Materiały Budowlane.
 86. [Leśniewska et al., 2007] Leśniewska, D. et al. (2007). Integrated flood risk analysis and mana- gement methodologies. Technical report, T04-05-01, Task 4.
 87. [Lesniewska et al., 2009] Lesniewska, D., Zaradny, H., Bogacz, P., i Kaczmarek, J. (2009). Study of flood embankment behaviour induced by air entrapment. otwiera się w nowej karcie
 88. [Lewis i Schrefler, 1998] Lewis, R. W. i Schrefler, B. A. (1998). The finite element method in the static and dynamic deformation and consolidation of porous media. John Wiley.
 89. [Likos et al., 2013] Likos, W. J., Lu, N., i Godt, J. W. (2013). Hysteresis and uncertainty in soil water-retention curve parameters. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engi- neering, 140(4):04013050. otwiera się w nowej karcie
 90. [Lopez et al., 2015] Lopez, O. M., Jadoon, K. Z., i Missimer, T. M. (2015). Method of relating grain size distribution to hydraulic conductivity in dune sands to assist in assessing managed aquifer recharge projects: Wadi khulays dune field, western saudi arabia. Water, 7(11):6411- 6426. otwiera się w nowej karcie
 91. [Loret i Khalili, 2002] Loret, B. i Khalili, N. (2002). An effective stress elastic-plastic model for unsaturated porous media. Mechanics of Materials, 34(2):97-116. otwiera się w nowej karcie
 92. [Lu et al., 2010] Lu, N., Godt, J. W., i Wu, D. T. (2010). A closed-form equation for effective stress in unsaturated soil. Water Resources Research, 46(5). otwiera się w nowej karcie
 93. [Lu i Likos, 2006] Lu, N. i Likos, W. J. (2006). Suction stress characteristic curve for unsatura- ted soil. Journal of geotechnical and geoenvironmental engineering, 132(2):131-142. otwiera się w nowej karcie
 94. [Luckner et al., 1989] Luckner, L., Van Genuchten, M. T., i Nielsen, D. (1989). A consistent set of parametric models for the two-phase flow of immiscible fluids in the subsurface. Water Resources Research, 25(10):2187-2193. otwiera się w nowej karcie
 95. [Macioszczyk i Dobrzyński, 1987] Macioszczyk, A. i Dobrzyński, D. (1987). Hydrogeochemia, wyd. Geologiczne, Warszawa, page 451.
 96. [Massmann i Farrier, 1992] Massmann, J. i Farrier, D. F. (1992). Effects of atmospheric pres- sures on gas transport in the vadose zone. Water resources research, 28(3):777-791. otwiera się w nowej karcie
 97. [McCord i Goodrich, 1994] McCord, J. T. i Goodrich, M. T. (1994). Benchmark testing and independent verification of the vs2dt computer code. Sandia National Labs Technical Report SAND91-1526, 34.
 98. Michalski, 2016] Michalski, S. (2016). Modelowanie przepływu wody w gruntach zapadowych. [Mikelic et al., 2002] Mikelic, A., Van Duijn, C., i Pop, I. S. (2002). Effective equations for two-phase flow with trapping on the micro scale. SIAM Journal on Applied Mathematics, 62(5):1531-1568.
 99. [Mualem, 1976] Mualem, Y. (1976). A new model for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated porous media. Water resources research, 12(3):513-522. otwiera się w nowej karcie
 100. [Mualem, 1978] Mualem, Y. (1978). Hydraulic conductivity of unsaturated porous media: ge- neralized macroscopic approach. Water Resources Research, 14(2):325-334. otwiera się w nowej karcie
 101. [Nam i Kaviany, 2003] Nam, J. H. i Kaviany, M. (2003). Effective diffusivity and water- saturation distribution in single-and two-layer pemfc diffusion medium. International Journal of Heat and Mass Transfer, 46(24):4595-4611. otwiera się w nowej karcie
 102. [NIK, 2012] NIK (2012). Informacja o wynikach kontroli: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Załącznik l do Projektu Polityki wodnej państwa, 2005. otwiera się w nowej karcie
 103. [Nilson et al., 1991] Nilson, R., Peterson, E., Lie, K., Burkhard, N., i Hearst, J. (1991). At- mospheric pumping: A mechanism causing vertical transport of contaminated gases through fractured permeable media. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 96(B13):21933- 21948. otwiera się w nowej karcie
 104. [Ning i Likos, 2004] Ning, L. i Likos, W. J. (2004). Unsaturated soil mechanics. Jhon Wiley & Sons Inc, New Jersey.
 105. [Nitao i Bear, 1996] Nitao, J. J. i Bear, J. (1996). Potentials and their role in transport in porous media. Water Resources Research, 32(2):225-250. otwiera się w nowej karcie
 106. [Nuth i Laloui, 2008] Nuth, M. i Laloui, L. (2008). Effective stress concept in unsaturated soils: clarification and validation of a unified framework. International journal for numerical and analytical methods in Geomechanics, 32(7):771-801. otwiera się w nowej karcie
 107. [Oettl et al., 2004] Oettl, G., Stark, R., i Hofstetter, G. (2004). Numerical simulation of geotech- nical problems based on a multi-phase finite element approach. Computers and Geotechnics, 31(8):643-664. otwiera się w nowej karcie
 108. [Ossowski i Sikora, 2004] Ossowski, R. i Sikora, Z. (2004). Numeryczne modelowanie sondowa- nia statycznego CPTU. Politechnika Gdańska.
 109. i Pietruszczak, 2015] Pande, G. i Pietruszczak, S. (2015). On unsaturated soil mechanics-personal views on current research. Studia Geotechnica et Mechanica, 37(3):73-84.
 110. [Parent et al., 2011] Parent, S.-É., Cabral, A. R., Abdolahzadeh, A. M., i Nuth, M. (2011).
 111. Hydraulic Conductivity and Water Retention Curve of Highly Compressible Materials-From a otwiera się w nowej karcie
 112. Mechanistic Approach through Phenomenological Models. INTECH Open Access Publisher. otwiera się w nowej karcie
 113. Parker, 1989] Parker, J. (1989). Multiphase flow and transport in porous media. Reviews of Geophysics, 27(3):311-328.
 114. [Parker i Lenhard, 1987] Parker, J. i Lenhard, R. (1987). A model for hysteretic constitutive re- lations governing multiphase flow: 1. saturation-pressure relations. Water Resources Research, 23(12):2187-2196. otwiera się w nowej karcie
 115. [Pentland et al., 2001] Pentland, J. S., Fredlund, D. G., et al. (2001). Use of a general partial differential equation solver for solution of mass and heat transfer problems in geotechnical engineering.
 116. [Philip, 1957] Philip, J.-R. (1957). The theory of infiltration: 1. the infiltration equation and its solution. Soil science, 83(5):345-358. otwiera się w nowej karcie
 117. [Pinder i Gray, 2008] Pinder, G. F. i Gray, W. G. (2008). Essentials of multiphase flow in porous media. John Wiley & Sons. otwiera się w nowej karcie
 118. Pruess, 1991] Pruess, K. (1991). Tough2-a general-purpose numerical simulator for multiphase fluid and heat flow.
 119. [Radcliffe i Simunek, 2010] Radcliffe, D. E. i Simunek, J. (2010). Soil physics with HYDRUS: Modeling and applications. CRC press Boca Raton, FL. otwiera się w nowej karcie
 120. Rohay, 1996] Rohay, V. (1996). Field tests of passive soil vapor extraction systems at the hanford site, washington. Technical report, Bechtel Hanford.
 121. Saad, 2003] Saad, Y. (2003). Iterative methods for sparse linear systems. SIAM. [Saadatpoor et al., 2009] Saadatpoor, E., Bryant, S. L., i Sepehrnoori, K. (2009). Effect of capillary heterogeneity on buoyant plumes: A new local trapping mechanism. Energy Procedia, 1(1):3299-3306.
 122. [Sheng et al., 2008] Sheng, D., Fredlund, D. G., i Gens, A. (2008). A new modelling approach for unsaturated soils using independent stress variables. Canadian Geotechnical Journal, 45(4):511-534. otwiera się w nowej karcie
 123. [Silliman et al., 2002] Silliman, S. E., Berkowitz, B., Simunek, J., i Genuchten, M. T. (2002). Fluid flow and solute migration within the capillary fringe. Ground Water, 40(1):76-84. otwiera się w nowej karcie
 124. [Simunek i van Genuchten, 2008] Simunek, J. i van Genuchten, M. T. (2008). Modeling none- quilibrium flow and transport processes using hydrus. Vadose Zone Journal, 7(2):782-797.
 125. [Simunek et al., 2006] Simunek, J., Van Genuchten, M. T., i Šejna, M. (2006). The hydrus software package for simulating two-and three-dimensional movement of water, heat, and multiple solutes in variably-saturated media. Technical manual, version, 1:241.
 126. [Smith i Woolhiser, 1971] Smith, R. E. i Woolhiser, D. A. (1971). Overland flow on an infiltra- ting surface. Water Resources Research, 7(4):899-913. otwiera się w nowej karcie
 127. [Snee i Javadi, 1996] Snee, C. i Javadi, A. (1996). Prediction of compressed air leakage from tunnels. Tunnelling and underground space technology, 11(2):189-195. otwiera się w nowej karcie
 128. [Sobieski, 2016] Sobieski, W. (2016). Granularne orodki porowate. Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Nauk Technicznych UWM w Olsztynie.
 129. [Środowiska, 2007] Środowiska, R. M. O. (2007). Zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaćbudowle hy- drotechniczne i ich usytuowanie z dnia 20 kwietnia 2007r. Dz. U, (2007).
 130. Stephens, 1995] Stephens, D. B. (1995). Vadose zone hydrology. CRC press.
 131. [Sterpejkowicz-Wersocki i Bolt, 2007] Sterpejkowicz-Wersocki, W. i Bolt, A. (2007). Stabilność strefy kontaktowej grunt-filtr syntetyczny. Inżynieria Morska i Geotechnika, pages 281-291.
 132. [Sun et al., 2015] Sun, D.-m., Zang, Y.-g., i Semprich, S. (2015). Effects of airflow induced by rainfall infiltration on unsaturated soil slope stability. Transport in Porous Media, 107(3):821- 841. otwiera się w nowej karcie
 133. [Svensson, 2014] Svensson, A. (2014). Estimation of hydraulic conductivity from grain size ana- lysis. Chalmers University of Technology.
 134. [Szymańska et al., 2016] Szymańska, P., Tisler, W., Schütz, C., Szymkiewicz, A., Neuweiler, I., i Helmig, R. (2016). Experimental and numerical analysis of air trapping in a porous medium with coarse textured inclusions. Acta Geophysica, 64(6):2487-2509. otwiera się w nowej karcie
 135. [Szymkiewicz, 2012] Szymkiewicz, A. (2012). Modelling water flow in unsaturated porous media: accounting for nonlinear permeability and material heterogeneity. Springer Science & Business Media. otwiera się w nowej karcie
 136. [Szymkiewicz et al., 2011] Szymkiewicz, A., Helmig, R., i Kuhnke, H. (2011). Two-phase flow in heterogeneous porous media with non-wetting phase trapping. Transport in porous media, 86(1):27-47. otwiera się w nowej karcie
 137. [Szymkiewicz et al., 2012] Szymkiewicz, A., Helmig, R., i Neuweiler, I. (2012). Upscaling unsa- turated flow in binary porous media with air entry pressure effects. Water Resources Research, 48(4). otwiera się w nowej karcie
 138. [Szymkiewicz i Kryczałło, 2011] Szymkiewicz, A. i Kryczałło, A. (2011). Obliczanie współczyn- nika filtracji piasków i żwirów na podstawie krzywej uziarnienia: przegląd wzorów empirycz- nych. Inżynieria Morska i Geotechnika, pages 110-121.
 139. [Szymkiewicz et al., 2014] Szymkiewicz, A., Sikora, Z., Ossowski, R., i Tisler, W. (2014). Wła- ściwości retencyjne, przewodność hydrauliczna i naprężenia efektywne w gruntach nienasyco- nych. Inżynieria Morska i Geotechnika.
 140. Tegnander, 2001] Tegnander, C. (2001). Models for ground water flow: A numerical comparison between richards' model and the fractional flow model. Transport in Porous Media, 43(2):213- 224.
 141. [Tillman Jr i Smith, 2005] Tillman Jr, F. D. i Smith, J. A. (2005). Site characteristics con- trolling airflow in the shallow unsaturated zone in response to atmospheric pressure changes. Environmental Engineering Science, 22(1):25-37. otwiera się w nowej karcie
 142. [Tisler et al., 2018] Tisler, W., Gorczewska-Langer, W., Leśniewska, D., Maciejewski, S., Ossowski, R., i Szymkiewicz, A. (2018). Simulations of air and water flow in a model dike during overflow experiments. Computational Geosciences. otwiera się w nowej karcie
 143. [Tisler i Szymkiewicz, 2014] Tisler, W. i Szymkiewicz, A. (2014). Numerical simulations of seepage in dikes using unsaturated and two-phase flow models.
 144. [Tisler i Szymkiewicz, 2017] Tisler, W. i Szymkiewicz, A. (2017). Influence of the air phase on the water flow in dikes. otwiera się w nowej karcie
 145. Todd, 1980] Todd, D. (1980). Groundwater hydrology (p. 535). New York: Jon Wiley & Sons Inc.
 146. [Touma et al., 1984] Touma, J., Vachaud, G., i Parlange, J.-Y. (1984). Air and water flow in a sealed, ponded vertical soil column: Experiment and model. Soil Science, 137(3):181-187. otwiera się w nowej karcie
 147. [Touma i Vauclin, 1986] Touma, J. i Vauclin, M. (1986). Experimental and numerical analysis of two-phase infiltration in a partially saturated soil. Transport in porous media, 1(1):27-55. otwiera się w nowej karcie
 148. Tracy, 2006] Tracy, F. (2006). Clean two-and three-dimensional analytical solutions of richards' equation for testing numerical solvers. Water Resources Research, 42(8).
 149. [Tuller et al., 1999] Tuller, M., Or, D., i Dudley, L. M. (1999). Adsorption and capillary con- densation in porous media: Liquid retention and interfacial configurations in angular pores. Water Resources Research, 35(7):1949-1964. otwiera się w nowej karcie
 150. [Vachaud et al., 1973] Vachaud, G., Vauclin, M., Khanji, D., i Wakil, M. (1973). Effects of air pressure on water flow in an unsaturated stratified vertical column of sand. Water Resources Research, 9(1):160-173. otwiera się w nowej karcie
 151. [van Duijn et al., 2007] van Duijn, C. J., Eichel, H., Helmig, R., i Pop, I. S. (2007). Effec- tive equations for two-phase flow in porous media: the effect of trapping on the microscale. Transport in porous media, 69(3):411-428.
 152. [Van Genuchten, 1980a] Van Genuchten, M. T. (1980a). A closed-form equation for predic- ting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. Soil science society of America journal, 44(5):892-898.
 153. [Van Genuchten, 1980b] Van Genuchten, M. T. (1980b). A closed-form equation for predic- ting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. Soil science society of America journal, 44(5):892-898.
 154. [Vanapalli et al., 1998] Vanapalli, S., Sillers, W., i Fredlund, M. (1998). The meaning and rele- vance of residual state to unsaturated soils. In Proceedings of the 51st Canadian Geotechnical Conference, Edmonton, Alta, pages 4-7. otwiera się w nowej karcie
 155. [Vasin et al., 2008] Vasin, M., Lehmann, P., Kaestner, A., Hassanein, R., Nowak, W., Helmig, R., i Neuweiler, I. (2008). Drainage in heterogeneous sand columns with different geometric structures. Advances in water resources, 31(9):1205-1220. otwiera się w nowej karcie
 156. [Vogel i Cislerova, 1988] Vogel, T. i Cislerova, M. (1988). On the reliability of unsaturated hydraulic conductivity calculated from the moisture retention curve. Transport in porous media, 3(1):1-15. otwiera się w nowej karcie
 157. [Vu i Fredlund, 2004] Vu, H. Q. i Fredlund, D. G. (2004). The prediction of one-, two-, and three-dimensional heave in expansive soils. Canadian Geotechnical Journal, 41(4):713-737. otwiera się w nowej karcie
 158. [Vuković i Soro, 1992] Vuković, M. i Soro, A. (1992). Determination of hydraulic conductivity of porous media from grain-size composition. Water Resources Pubns.
 159. [Wang et al., 1998] Wang, Z., Feyen, J., Genuchten, M. T., i Nielsen, D. R. (1998). Air entrap- ment effects on infiltration rate and flow instability. Water Resources Research, 34(2):213-222. otwiera się w nowej karcie
 160. [Wu et al., 2006] Wu, Y.-S., Zhang, K., i Liu, H.-H. (2006). Estimating large-scale fracture permeability of unsaturated rock using barometric pressure data. Vadose Zone Journal, 5(4):1129-1142. otwiera się w nowej karcie
 161. [Yakirevich et al., 2010] Yakirevich, A., Gish, T., Šimunek, J., Van Genuchten, M. T., Pachep- sky, Y., Nicholson, T., i Cady, R. (2010). Potential impact of a seepage face on solute transport to a pumping well. Vadose Zone Journal, 9(3):686-696. otwiera się w nowej karcie
 162. [Yiqi i Zhou, 2010] Yiqi, L. i Zhou, X. (2010). Soil respiration and the environment. Elsevier. [Youngs i Peck, 1964] Youngs, E. i Peck, A. (1964). Moisture profile development and air com- pression during water uptake by bounded porous bodies: 1. theoretical introduction. Soil Science, 98(5):290-294.
 163. [Zaradny, 1990] Zaradny, H. (1990). Matematyczne metody opisu i rozwiązań zagadnień prze- pływu wody w nienasyconych i nasyconych gruntch [sic] i glebach. Polska Akademia Nauk, Instytut Budownictwa Wodnego w Gdańsku.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 81 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi