Modelowanie rozkładu ruchu w sieciach transportowych z uwzględnieniem zmienności popytu na transport.IV Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa. Gliwice - Wisła, 20-21 listopada 2003]. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie rozkładu ruchu w sieciach transportowych z uwzględnieniem zmienności popytu na transport.IV Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa. Gliwice - Wisła, 20-21 listopada 2003].

Abstrakt

Stosowane powszechnie w planowaniu rozwoju systemów transportowych modele rozkładu ruchu w sieci najczęściej nie uwzględniają wpływu zjawiska zatłoczenia na zmiany zachowań transportowych mieszkańców. Zmiany te przejawiają się w rezygnacji z podróży w godzinach szczytowych, ograniczeniu długości podróży lub wyborze alternatywnego środka transportu. W referacie przedstawiono charakterystykę metod rozkładu ruchu, które pozwalają na modelowanie zmienności zachowań transportowych w miastach. Przedstawiono ponadto wyniki analiz z zastosowaniem elastycznego rozkładu ruchu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Transport strony 303 - 310,
ISSN: 0209-3324
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Oskarbski J.: Modelowanie rozkładu ruchu w sieciach transportowych z uwzględnieniem zmienności popytu na transport.IV Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa. Gliwice - Wisła, 20-21 listopada 2003].// ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: TRANSPORT. -., nr. 1595 (2003), s.303-310
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi