Modelowanie właściwości termicznych tkanek żywych dla potrzeb termografii dynamicznej.**2003, 134 s. 115 rys. 40 tab. bibliogr. 138 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /14.10.2003./ Wydz. ETI Promotor: prof. dr hab. inż. A. Nowakowski - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie właściwości termicznych tkanek żywych dla potrzeb termografii dynamicznej.**2003, 134 s. 115 rys. 40 tab. bibliogr. 138 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /14.10.2003./ Wydz. ETI Promotor: prof. dr hab. inż. A. Nowakowski

Abstrakt

Celem rozprawy jest opracowanie nowych metod diagnostyki obrazowej, nieinwa-zyjnej w wybranych aplikacjach medycznych, takich jak: diagnostyka i klasy-fikacja oparzeń, kardiochirurgia, diagnostyka nowotworów piersi. Metoda ba-zuje na analizie stanów przejściowych rozkładu temperatury na powierzchnitkanki po zadziałaniu zewnętrznego źródła pobudzenia termicznego. Estymowaneparametry zastępczego modelu termicznego są skorelowane z parametrami termi-cznymi (przewodność cieplna, pojemność cieplna) i pozwalają na klasyfikacjętkanek-norma lub stan patalogiczny.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi