Modelowanie wrzenia pęcherzykowego. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie wrzenia pęcherzykowego.

Abstrakt

Monografia jest poświęcona heterogenicznemu, nasyconemu wrzeniu pęcherzykowemu w dużej objętości. Celem opracowania jest prezentacja zarówno ugruntowanej wiedzy o wrzeniu pęcherzykowym, jak i przegląd najnowszych osiągnięć, idei, modeli matematycznych oraz metod badawczych dotyczących wrzenia w dużej objętości. Szczególny nacisk został położony na problem modelowania przejmowania ciepła oraz pierwszego kryzysu wrzenia.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Cieśliński J.: Modelowanie wrzenia pęcherzykowego.. : , 2005.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi