Non-isothermal effects in condensation inside tubes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Non-isothermal effects in condensation inside tubes

Abstrakt

Wrzenie i kondensacja w przepływie są zjawiskami symetrycznymi, aczkolwiek ich opis za pomocą jednej korelacji w konfrontacji z eksperymentem nie dawał dobrych rezultatów. W pracy zmodyfikowano naprężenia styczne na granicy rozdziału faz w ten sposób, że uwzględniono wymianę pędu na granicy rozdziału faz i możliwym stała się adaptacja wcześniej zaproponowanego przez autorów modelu wrzenia w przepływie do obliczeń wymiany ciepła podczas kondensacji w przepływie. Wyniki obliczeń porównano z wynikami z literatury uzyskując dobrą zgodność.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy : SWCIM- 2010 : materiały strony 373 - 380
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Mikielewicz D., Mikielewicz J.: Non-isothermal effects in condensation inside tubes// XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy : SWCIM- 2010 : materiały/ ed. PAN, ZUT. Szczecin: Wydaw. Uczelniane ZUT, 2010, s.373-380
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi