Modelowanie wybranych własności mechanicznych struktur po-rowatych przeznaczonych na trzony długoterminowych implan-tów ortopedycznych, otrzymywanych z wykorzystaniem metod micro-CT oraz SLM - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie wybranych własności mechanicznych struktur po-rowatych przeznaczonych na trzony długoterminowych implan-tów ortopedycznych, otrzymywanych z wykorzystaniem metod micro-CT oraz SLM

Abstrakt

Artykuł przedstawia metodologię opracowania geometrii materiału porowatego opartego na bazie stopu tytanu. W metodologii tej dąży się do uzyskania struktury porowatej jak najbardziej zbliżonej do struktury zdrowej tkanki kostnej, bazującej na rzeczywistych modelach geometrycznych uzyskanych ze zdjęć rentgenowskich z tomografii komputerowej. Rzeczywisty materiał po odpowiedniej obróbce modelu geometrycznego oraz przy zachowaniu właściwości mechanicznych ma być docelowo wykonany technologią SLM. Skomplikowana, nieregularna struktura tkanki kostnej u człowieka jest niemożliwa do odtworzenia w pełnym jej zakresie obecnymi metodami wytwarzania materiałów porowatych technologią SLM stąd niezbędne jest wcześniejsze ukształtowanie geometrii materiału porowatego. Przy założeniu jak najbardziej zbliżonych do struktury zdrowej tkanki kostnej parametrów wytrzymałościowych oraz strukturalnych, możliwych do wykonania technologią SLM. Opracowany materiał ma w przyszłości być z powodzeniem wykorzystany do produkcji trzonów implantów stawów biodrowego, kolanowego oraz łokciowego. Model materiału wraz z jego strukturą porowatą ma się przyczynić do szybszego przerastania implantu co w efekcie powoduje skrócony okres rehabilitacji po zabiegu oraz w późniejszym etapie dłuższą jego eksploatację jako efekt przerośnięcia tkanką kostną trzonu implantu.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne technologie i konwersja energii. - Tom I strony 163 - 168
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Fijało C., Seramak T.: Modelowanie wybranych własności mechanicznych struktur po-rowatych przeznaczonych na trzony długoterminowych implan-tów ortopedycznych, otrzymywanych z wykorzystaniem metod micro-CT oraz SLM// Współczesne technologie i konwersja energii. - Tom I/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra Wydział Mechaniczny: Wydział Mechaniczny, 2013, s.163-168
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi