Rozwój bioaktywnych implantów porowatych na osnowie stopów tytanu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozwój bioaktywnych implantów porowatych na osnowie stopów tytanu

Abstrakt

Głównym przedmiotem pracy są złożone zagadnienia materiałowe wynikajace ze specyfiki zastosowań implantów wytworzonych z tytanu i jego stopów, szczególnie w zakresie bioaktywności i stabilności długoczasowej implantów tkanki kostnej w obszarach przenoszących znaczne obciążenia. Dokonano krytycznej analizy obecnego stanu wiedzy w tym zakresie i przedstawiono wyniki prac własnych prowadzonych prowadzonych na Politechnice Gdańskiej, obejmujących koncepcję implantu, wytwarzanie warstw tlenkowych i powłok hydroksyapatytowych, wytwarzanie kompozytowego materiału wypełnienia oraz wykorzystanie wnioskowania przybliżonego do planowania badań i analizy wyników.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Sobieszczyk S.: Rozwój bioaktywnych implantów porowatych na osnowie stopów tytanu. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2013.156 s. ISBN 978-83-7348-473-3
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi