Modernizacja stopni piętrzących na rzece Gwda - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modernizacja stopni piętrzących na rzece Gwda

Abstrakt

Specyficzne warunki środowiskowe budowli hydrotechnicznych powodują ich szybsze starzenie się w porównaniu do innych obiektów budowlanych. W rezultacie konieczne jest przeprowadzanie systematycznych remontów budowli w celu zachowania ich odpowiedniego stanu technicznego i stopnia bezpieczeństwa. W referacie przedstawiono zwięzły opis modernizacji budowli hydrotechnicznych na rz. Gwda przeprowadzonych w okresie ostatnich kilku lat. Pokazano stan budowli przed remontem, występujące uszkodzenia konstrukcji, przyjętą technologię naprawy oraz budowle po przeprowadzeniu remontu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Bezpieczeństwo zapór: bezpieczeństwo ludności i środowiska strony 290 - 297
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Sterpejkowicz-Wersocki W., Szudek W., Ludwikowski A.: Modernizacja stopni piętrzących na rzece Gwda// Bezpieczeństwo zapór: bezpieczeństwo ludności i środowiska/ ed. red. W. Jankowski, A. Wita. - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Warszawa: IMGW, 2009, s.290-297
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi