Monitoring i diagnostyka nakładek stykowych kolejowych odbieraków prądu z wykorzystaniem systemu wizyjnego 3D - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Monitoring i diagnostyka nakładek stykowych kolejowych odbieraków prądu z wykorzystaniem systemu wizyjnego 3D

Abstrakt

Zaproponowano zastosowanie systemu wizyjnego z kamerą 3D do monitoringu nakładek stykowych kolejowych odbieraków prądu. Omówiono zasadę trójwymiarowego skanowania powierzchni obiektu z wykorzystaniem kamery oraz oświetlacza laserowego. Zweryfikowano dokładność pomiaru. Omówiono strukturę stanowiska pomiarowego usytuowanego na linii kolejowej. Przedstawiono wybrane wyniki skanowania oraz analizy stopnia zużycia nakładek stykowych.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny strony 308 - 312,
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Jarzębowicz L., Judek S.: Monitoring i diagnostyka nakładek stykowych kolejowych odbieraków prądu z wykorzystaniem systemu wizyjnego 3D// Przegląd Elektrotechniczny. -, nr. 8 (2013), s.308-312
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi