Monitorowanie korozji w strefach zagrożonych wybuchem, na przykładzie korozji zbiorników solanki na platformie wiertniczej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Monitorowanie korozji w strefach zagrożonych wybuchem, na przykładzie korozji zbiorników solanki na platformie wiertniczej

Abstrakt

W pracy przedstawiono specyfikę budowy automatycznego systemu monitorowania korozji w strefie przeciwwybuchowej. Omówiono wymagania prawne budowy systemu monitorowania korozji w strefach wybuchowych. Przedstawiono wyniki badań testowych

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ochrona przed Korozją strony 114 - 116,
ISSN: 0473-7733
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Orlikowski J.: Monitorowanie korozji w strefach zagrożonych wybuchem, na przykładzie korozji zbiorników solanki na platformie wiertniczej// Ochrona przed Korozją. -., nr. 3 (2012), s.114-116
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi