Monitorowanie stężenia chloru w SDWP - estymator przedziałowy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Monitorowanie stężenia chloru w SDWP - estymator przedziałowy

Abstrakt

Efektywne prowadzenie procesu dystrybucji wody pitnej wymaga posiadania wiedzy o stanie systemu. Jest ona dostarczana przez system monitorowania. Proces dystrybucji wody pitnej wymaga uwzględnienia zarówno aspektów hydraulicznych (dostarczenie do odbiorców żądanej ilości wody), jak i jakościowych (dostarczona do odbiorców woda musi spełniać wymagania jakościowe).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Brdyś M., Łangowski R.: Monitorowanie stężenia chloru w SDWP - estymator przedziałowy// Wodociągi - Kanalizacja : teoria, praktyka, zarządzanie.. -., nr. nr 7/8 = 53/54 (2008), s.24-27
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi