Możliwości oceny kształtu toru z wykorzystaniem mobilnych pomiarów GNSS - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Możliwości oceny kształtu toru z wykorzystaniem mobilnych pomiarów GNSS

Abstrakt

W artykule podjęto zagadnienie możliwości wykorzystania nowoczesnych technik GNSS do identyfikacji i oceny ukształtowania torów kolejowych i tramwajowych. Zagadnienie to jest kluczowe w kontekście zarządzania oraz modernizacji i budowy dróg szynowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Inżynieria kolejowa – szanse i wyzwania strony 337 - 338
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Koc W., Specht C., Chrostowski P., Szmagliński J.: Możliwości oceny kształtu toru z wykorzystaniem mobilnych pomiarów GNSS// Inżynieria kolejowa – szanse i wyzwania/ ed. Piotr Kozioł, Andrzej Szarata, Wojciech Drozd Kraków: Politechnika Krakowska, 2018, s.337-338
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 43 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi