Możliwości rozpoznawania zakłóceń układu obróbkowego na podstawie widma nierówności powierzchni obrobionej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Możliwości rozpoznawania zakłóceń układu obróbkowego na podstawie widma nierówności powierzchni obrobionej

Abstrakt

W pracy przedstawiono oddziaływania układu obróbkowego na powierzchnię, które zakłócają odwzorowanie zarysu ostrza narzędzia w postaci jego przemieszczeń względnych do przedmiotu. Dla pełnej oceny i wartościowania zmian powierzchni posłużono się analizą amplitudowo-częstotliwościową nierówności profili poprzecznych powierzchni toczonych. Przedstawiono wyniki symulowania promieniowych i osiowych oddziaływań układu obrabiarki na efekty powierzchni i ich składowe widmowe. Z analiz zmian nierówności wywoływanych zakłóceniami przemieszczania narzędzia do przedmiotu jak również z badań eksperymentalnych zaobserwować można modulacyjny, amplitudowo-częstotliwościowy charakter zmian nierówności powierzchni przedmiotów.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Mechanik strony 114 - 118,
ISSN: 0025-6552
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Boryczko A., Rytlewski W.: Możliwości rozpoznawania zakłóceń układu obróbkowego na podstawie widma nierówności powierzchni obrobionej// Mechanik. -., nr. 2 (2013), s.114-118
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi