Measurement of relative tool displacement to the workpiece for the assesment of influences of machining errors on surface profiles - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Measurement of relative tool displacement to the workpiece for the assesment of influences of machining errors on surface profiles

Abstrakt

Zaprezentowano układ pomiarowy promieniowego i osiowego przemieszczenia narzędzia względem przedmiotu dla identyfikacji oddziaływań układu obróbkowego na formowanie struktury geometrycznej powierzchni toczonej. Zawiera on dwa analogowe tory pomiarowe przemieszczeń względnych z bezstykowymi przetwornikami i przetwarzaniem a/c oraz cyfrowy tor pomiaru obrotu przedmiotu, jego znacznik i interfejs z komputerem. Pomierzono sygnały przemieszczeń i przedstawiono ich charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe. Wykonano filtrowanie przemieszczeń narzędzia co obrót przedmiotu i ich syntezę z profilem narzędzia dla generowania poprzecznego profilu powierzchni. Obliczano widma amplitudowe profili powierzchni zakłócanych przemieszczeniami narzędzia i rozpoznawano znaczące składowe częstotliwościowe wpływu tych przemieszczeń.

Adam Boryczko. (2002). Measurement of relative tool displacement to the workpiece for the assesment of influences of machining errors on surface profiles, 31(2), 93-105.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
MEASUREMENT nr 31, wydanie 2, strony 93 - 105,
ISSN: 0263-2241
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Boryczko A.: Measurement of relative tool displacement to the workpiece for the assesment of influences of machining errors on surface profiles// MEASUREMENT. -Vol. 31, iss. 2 (2002), s.93-105

wyświetlono 1 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi