Measurement of relative tool displacement to the workpiece for the assesment of influences of machining errors on surface profiles - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Measurement of relative tool displacement to the workpiece for the assesment of influences of machining errors on surface profiles

Abstrakt

Zaprezentowano układ pomiarowy promieniowego i osiowego przemieszczenia narzędzia względem przedmiotu dla identyfikacji oddziaływań układu obróbkowego na formowanie struktury geometrycznej powierzchni toczonej. Zawiera on dwa analogowe tory pomiarowe przemieszczeń względnych z bezstykowymi przetwornikami i przetwarzaniem a/c oraz cyfrowy tor pomiaru obrotu przedmiotu, jego znacznik i interfejs z komputerem. Pomierzono sygnały przemieszczeń i przedstawiono ich charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe. Wykonano filtrowanie przemieszczeń narzędzia co obrót przedmiotu i ich syntezę z profilem narzędzia dla generowania poprzecznego profilu powierzchni. Obliczano widma amplitudowe profili powierzchni zakłócanych przemieszczeniami narzędzia i rozpoznawano znaczące składowe częstotliwościowe wpływu tych przemieszczeń.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
MEASUREMENT nr 31, wydanie 2, strony 93 - 105,
ISSN: 0263-2241
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Boryczko A.: Measurement of relative tool displacement to the workpiece for the assesment of influences of machining errors on surface profiles// MEASUREMENT. -Vol. 31, iss. 2 (2002), s.93-105
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi