Stereometry of turned surfaces in a frequency-domain formulation of profile irregularities - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stereometry of turned surfaces in a frequency-domain formulation of profile irregularities

Abstrakt

Przedstawiono częstotliwościowe składowe nierówności powierzchni toczonych. Ponieważ nierówności mają charakter szerokopasmowy, trudny do wartościowania parametrami normatywnymi, zastosowano ich analizę amplitudowo-częstotliwościową, opartą na szybkiej transformacie Fouriera. Przedstawiono kształtowanie nierówności wzdłużnych dla toczenia. Zaproponowano oryginalny układ pomiaru sygnału przemieszczeń narzędzia względem przedmiotu dla charakteryzowania nierówności wzdłużnych. Dla generowania nierówności poprzecznych zrealizowano procedurę hybrydowej syntezy pomierzonych przemieszczeń narzędzia do przedmiotu z teoretycznym zarysem ostrza. Przedstawiono oryginalne amplitudowo-częstotliwościowe charakteryzowanie i wspólne częstotliwościowe ujęcie nierówności poprzecznych i wzdłużnych o większych możliwościach badawczych i diagnostycznych od stereometrycznego wykresu SGP.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Metrology and Measurement Systems nr 9, strony 261 - 271,
ISSN: 0860-8229
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Boryczko A.: Stereometry of turned surfaces in a frequency-domain formulation of profile irregularities// Metrology and Measurement Systems. -Vol. 9., nr. 3 (2002), s.261-271
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi