Możliwości sterowania ilością wodoru dyfundującego w złączach spawanych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Możliwości sterowania ilością wodoru dyfundującego w złączach spawanych

Abstrakt

W pracy omówiono metalurgiczne i technologiczne czynniki wpływające na obecność wodoru dyfundującego w stopiwie uzyskanym w środowisku powietrznym i pod wodą oraz podano metody obniżania jego ilości. Przedstawiono wyniki badań ukierunkowanych na określenie wpływu warunków i parametrów spawania na nawodorowanie stopiwa. Opracowano i podano zależności umożliwiające prognozowanie zawartości wodoru w złączach wykonanych pod wodą i na powietrzu najczęściej stosowanymi procesami spawania.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Spawalnictwa strony 21 - 26,
ISSN: 0033-2364
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Fydrych D., Rogalski G., Świerczyńska A., Łabanowski J.: Możliwości sterowania ilością wodoru dyfundującego w złączach spawanych// Przegląd Spawalnictwa. -., nr. 10 (2017), s.21-26
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.26628/ps.v89i10.813
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 43 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi