Multidipolowy Model pola magnetycznego obiektu ferromagnetycznego. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Multidipolowy Model pola magnetycznego obiektu ferromagnetycznego.

Abstrakt

Obiekt ferromagnetyczny umieszczony w ziemskim polu magnetycznym zaburza równomierność rozkładu tego pola.Pole związane z obiektem zwane polem anomalnym zależy od kształtu, rozmiarów, położenia obiektu względem wektora ziemskiego pola magnetycznego. W pracy przedstawiono wyniki syntezy modelu multidipolowego pola magnetycznego trójosiowej elipsoidy oraz złożonego obiektu w kształcie statku. Obliczenia przeprowadzono dla różnych odległości systemu pomiarowego od obiektu. Analizę przeprowadzono w pakiecie MATLAB. Obliczenia pola magnetycznego złożonego obiektu przeprowadzono w programie OPERA 3D.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
IC-SPETO 2003. XXVI Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów.T.1. strony 103 - 106
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Wołoszyn M., Młyński A.: Multidipolowy Model pola magnetycznego obiektu ferromagnetycznego.// IC-SPETO 2003. XXVI Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów.T.1./ Gliwice : P. Śl., 2003, s.103-106
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi