N-(1-Piperidinepropionyl)amphotericin B methyl ester (PAME) - a new derivative of the antifungal antibiotic amphotericin B: Searching for the mechanism of its reduced - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

N-(1-Piperidinepropionyl)amphotericin B methyl ester (PAME) - a new derivative of the antifungal antibiotic amphotericin B: Searching for the mechanism of its reduced

Abstrakt

Z zastosowaniem techniki monowarstw Langmuira zbadano naturę oddziaływań pochodnej antybiotyku przeciwgrzybowego amfoterycyny B o obniżonej toksyczności tj. estru metylowego N-(1-piperydynopropionylo)amfoterycyny B (PAME) z komponentami błon biologicznych takich jak: ergosterol, cholesterol i modelowy fosfolipid DPPC i stwierdzono, że zróżnicowanie tych oddziaływań jest podstawą obniżonej toksyczności związku.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Hąc-Wydro K., Dynarowicz-Łątka P., Grzybowska J., Borowski E.: N-(1-Piperidinepropionyl)amphotericin B methyl ester (PAME) - a new derivative of the antifungal antibiotic amphotericin B: Searching for the mechanism of its reduced// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi