NANOCRYSTALLINE CATHODES FOR SOLID OXIDE FUEL CELLS MADE OF NOBLE METALS - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

NANOCRYSTALLINE CATHODES FOR SOLID OXIDE FUEL CELLS MADE OF NOBLE METALS

Abstrakt

Cathodes for solid oxide fuel cells prepared by the infiltration method at 600 °C are presented. The infiltration method allows to produce stable, nanostructured electrodes. Cathodes were prepared using gold, platinum, La2NiO4+δ (L2N) and La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3 δ (LSCF). Symmetrical cathode/electrolyte/cathode samples were prepared and examined with SEM microscopy and electrochemical impedance spectroscopy. Despite successful deposition of cathode with high active surface area, LSCF performance was unmatched by the other materials. However, at temperatures below 600 °C infiltrated L2N showed polarization resistance lower than the brush painted LSCF cathode (reference).

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne strony 46 - 52,
ISSN: 1732-1166
ISSN:
1732-1166
Język:
angielski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Chrzan A., Karczewski J., Jasiński P.: NANOCRYSTALLINE CATHODES FOR SOLID OXIDE FUEL CELLS MADE OF NOBLE METALS// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -., (2018), s.46-52
Źródła finansowania:
  • Działalność statusowa
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi