Narzędzia zapobiegania kongestii w miastach na przykładzie Kurytyby i Singapuru. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Narzędzia zapobiegania kongestii w miastach na przykładzie Kurytyby i Singapuru.

Abstrakt

Artykuł opisuje dwa studia przypadków. Pierwszy przedstawia zrównoważony rozwój Kurytyby będący wynikiem konsekwentnie realizowanej polityki transportowej oraz racjonalnego planowania przestrzennego. Drugi dotyczy Singapuru, w którym do walki z kongestią wykorzystano narzędzia administracyjno-finansowe oraz nową technologię. Oba przykłady obrazują wpływ efektywności transportu zbiorowego na kształtowanie społecznych postaw transportowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Transport strony 373 - 378,
ISSN: 0209-3324
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Okraszewska R.: Narzędzia zapobiegania kongestii w miastach na przykładzie Kurytyby i Singapuru.// Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska. -., nr. z. 62 (2006), s.373-378
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 70 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi