Nauczanie na odległość w sektorze MSP na przykładzie projektu MESIMA - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nauczanie na odległość w sektorze MSP na przykładzie projektu MESIMA

Abstrakt

W ostatnich latach warunki, w jakich zmuszone są działać małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) stały się bardzo trudne. W obliczu konkurencji, rosnącej zarówno na globalnych, jak i lokalnych rynkach, przedsiębiorcy zostali zmuszeni do poszukiwania źródeł przewagi konkurencyjnej. Jednym z takich źródeł może być utrzymywanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, jako że jedną z największych przeszkód w funkcjonowaniu MSP jest właśnie brak płynności finansowej i inne problemy finansowe. Niestety, wielu przedsiębiorców oraz pracowników MSP posiada niewystarczającą wiedzę na temat zarządzania finansami firmy i w związku z tym, pewne formy edukacji w tej materii są konieczne. Z racji tego, że przedsiębiorcy oraz pracownicy MSP są w większości bardzo zaangażowani w swoją pracę i nie są w stanie wziąć udziału w kursie odbywającym się w trybie stacjonarnym, edukacja na odległość jawi się jako doskonałe rozwiązanie, pozwalające zaspokoić ich potrzeby. Projekt MESIMA ma na celu edukację przedsiębiorców oraz pracowników z sektora MSP w różnych dziedzinach związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, między innymi w zarządzaniu finansami. Poniższy artykuł ma za zadanie zaprezentować możliwości nauczania na odległość pracowników i właścicieli MSP na przykładzie jednej z aplikacji projektu MESIMA. Prezentuje on również projekt MESIMA, podkreślając jego zorientowanie na nauczanie na odległość.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Grzesiak M., Dąbrowska M.: Nauczanie na odległość w sektorze MSP na przykładzie projektu MESIMA// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi