Nauczanie zarządzania bezpieczeństwem informacji: standardy i sposoby nauczania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nauczanie zarządzania bezpieczeństwem informacji: standardy i sposoby nauczania

Abstrakt

Pracownicy są najważniejszym ogniwem w ochronie informacji wewnątrz organizacji, gdyż to właśnie oni posiadają regularny dostęp do jej zasobów informacyjnych. Fakt ten jest dobrze rozpoznany przez krajowe oraz międzynarodowe instytucje standaryzujące, które w publikowanych normach zalecają kształcenie, szkolenia i podnoszenie świadomości pracowników jako kluczowy element strategii ochrony informacji przedsiębiorstw. W artykule przedstawiono obowiązujące standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji i wskazano miejsca, gdzie definiowane są właściwe polityki, role, odpowiedzialności i działania związane z kształceniem i podnoszeniem świadomości. Następnie zaprezentowano przykład realizacji tych zaleceń w postaci włączenia do programu nauczania Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej przedmiotu „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji‖. Opisano też doświadczenia i obserwacje wynikające z prowadzenia przedmiotu.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 47 - 53,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Leszczyna R.: Nauczanie zarządzania bezpieczeństwem informacji: standardy i sposoby nauczania// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 48 (2016), s.47-53
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi