Negative thermal expansion and antiferromagnetism in the actinide oxypnictide NpFeAsO - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Negative thermal expansion and antiferromagnetism in the actinide oxypnictide NpFeAsO

Abstrakt

Przeprowadzona został udana synteza NpFeAsO, związku będącego analogiem do LaFeAsO. Stwierdzono występowanie antyferromagnetycznego uporządkowania z T_N = 57 K. Poniżej T_N zauważono tzw. ujemną rozszerzalność termiczną. Przeprowadzono badania dyfrakcyjne przy użyciu promieniowania synchrotronowego (ESRF - Grenoble) a także neutronów (ILL - Grenoble).

Autorzy (15)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
PHYSICAL REVIEW B nr 85,
ISSN: 2469-9950
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Klimczuk T., Walker H., Springell R., Shick A., Hill A., Gaczynski P., Gofryk K., Kimber S., Ritter C., Colineau E., Griveau J., Bouexiere D., Eloirdi R., Cava R., Caciuffo R.: Negative thermal expansion and antiferromagnetism in the actinide oxypnictide NpFeAsO// PHYSICAL REVIEW B. -Vol. 85, nr. iss. 17 (2012),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi