New method using bilinear transformation for parameter identification ofanticorossion coatings. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

New method using bilinear transformation for parameter identification ofanticorossion coatings.

Abstrakt

Artykuł przedstawia nową metodę diagnostyki powłok antykorozyjnych z wykorzystaniem przekształcenia biliniowego. Możliwa jest identyfikacja parametrów schematu zastępczego powłoki na podstawie pomiaru impedancji obiektu na kilku, optymalnie dobranych częstotliwościach pomiarowych. Podano zasady doboru optymalnych częstotliwości pomiarowych. Ich liczba jest równa liczbie elementów schematu zastępczego. Opracowany algorytm identyfikacji umożliwia ciągłe monitorowanie jakości powłoki. Główną zaletą metody jest kilkukrotne(więcej niż 10) zmniejszenie czasu identyfikacji w porównaniu do tradycyjnej techniki identyfikacji opartej na spektroskopii impedancyjnej połączonej z dopasowaniem spektrum impedancyjnego przy użyciu programów komputerowych(np. LEVM lub EQUIVCRT) wykorzystujących metodę CNLS.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Proceedings. XVII IMEKO World Congress. Metrology in the 3rd Millenium. strony 1482 - 1485
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Hoja J., Lentka G.: New method using bilinear transformation for parameter identification ofanticorossion coatings.// Proceedings. XVII IMEKO World Congress. Metrology in the 3rd Millenium./ ed. Ed. D. Ilic, M. Borsic, J.Butorac. Zagreb: Croatian Metrology Soc., 2003, s.1482-1485
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi